หน้าหลัก สมัครสมาชิกธรรม เกี่ยวกับพระสงฆ์ รวมเว็บบอร์ด(สมัครสมาชิกก่อนใช้งาน)
เข้าระบบ สมาชิกวัดอีสาน
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียน สมาชิกธรรมใหม่
ถ้าอีก 3 วันจะตายแน่ๆ คุณจะทำอะไร
หาความสุขกับตัวเอง
ให้เวลากับครอบครัวและคนที่เรารัก
ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญ
วัดภาคอีสาน ร่วมโครงการวัดภาคอีสาน ร่วมโครงการ
+ วัดโพธาราม
+ วัดโพธิ์ศรี
+ วัดเขมาราม
+ วัดม่วงสวาสดิ์
+ วัดเกษรบ้านผึ้ง
+ วัดพนารักษ์ประชาราม
+ วัดทุ่งสว่าง
+ วัดดอนขวัญ
+ วัดเนกขัมมาราม
+ วัดปัจฉิมวัน เจ้าคณะอำเภอพนา
+ วัดเรืองฤทธิ์
+ วัดโสภณาราม (วัดบ้านจิก)
  โรงเรียน ในโครงการวัดอีสาน โรงเรียน ในโครงการวัดอีสาน
+ โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจฉิมวันวิทยา
+ โรงเรียนบ้านจานลาน ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
+ โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม
  ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ ในโครงการวัดอีสาน ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ ในโครงการวัดอีสาน
+ ศูนย์เด็กฯ วัดโพธิ์ศรี
+ ศูนย์เด็กฯ วัดเนกขัมมาราม
+ ศูนย์เด็กฯ วัดดอนขวัญ
+ ศูนย์เด็กฯ วัดบูรพา
  ตลาดนัดชุมชน ในโครงการวัดอีสาน ตลาดนัดชุมชน ในโครงการวัดอีสาน
+ สุนทรโปรโมชั่น หมอลำซิ่ง วงดนตรีสด อีเล็กโทน คาราโอเกะ
+ ส้มปลาตอง แหนมปลา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
+ ข้าวปุ้น ขนมจีน ข้าวเส้น จัดส่งทุกงานบุญ
+ ชุมชนปากคาดพัฒนา
+ น้ำดื่มเนกขัมทิพย์ คุณภาพน้ำแร่
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา
+ ธรรมจักร :: วงล้อแห่งธรรม
+ พระไทยเน็ต
+ รวมเว็บพระพุทธศาสนา
+ อัลบั้มภาพพระพุทธศาสนา
+ ห้องสนทนาธรรม
+ ห้องสวดมนต์ออนไลน์
+ สมาธิ
+ หนังสือธรรมะ
+ ลานธรรมจักร
+ คำสอนจากครูบาอาจารย์
+ อุดมพลดอทคอม : มรดกไทย มรดกโลก
+ ธรรมจักร :: วงล้อแห่งธรรม
+ กรมการศาสนา
+ สมเด็จพระสังฆราช
+ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
+ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
+ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (สมพน.)
+ บทความธรรมะ
03. แจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์ บอกบุญ ไม่ให้ขายของ
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่
กำหนดงานปริวาสกรรม (ทั่วภาคอีสาน) วัดพิชโสภาราม 27 ตค 51 ถึว 23 มิย 2552
(Reader : 12632)
27 ตุลาคม 4 พฤศจิกายน วัดดอนทอง ดอนหัน โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ พระมหาชอบ พุทฺธสโร 08 1061 5080

---------------------------------------------------------

19 พฤศจิกายน 27 พฤศจิกายน วัดส่างแพงบุญญาราม สำโรง สำโรง ตาลสุม อุบลราชธานี พระครูปัญญาธรรมประคุณ 08 9626 3968

---------------------------------------------------------

29 พฤศจิกายน 7 ธันวาคม วัดคำหว้า คำหว้า คำหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี พระมหาชอบ พุทฺธสโร

---------------------------------------------------------

1 ธันวาคม 9 ธันวาคม วัดเนกขัมมาราม หนองข่า พนา พนา อำนาจเจริญ พระมหาชอบ พุทฺธสโร

---------------------------------------------------------

1 ธันวาคม 9 ธันวาคม วัดโคกสว่างวราราม โคกสว่าง หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี พระครูวชิรธรรมโสภณ

---------------------------------------------------------

5 ธันวาคม 13 ธันวาคม วัดหนองเป็ด หนองเป็ด นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี พระมหาฤทธิเดช สุเมธี

---------------------------------------------------------

6 ธันวาคม 12 ธันวาคม สำนักปฏิบัติธรรมสิงห์ทรัพย์พรหมทอง ด่านช้าง สุพรรณบุรี พระครูภาวนากิจจาทร

---------------------------------------------------------

10 ธันวาคม 18 ธันวาคม วัดโคกสว่าง อีเติ่ง หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี พระมหาฤทธิเดช สุเมธี

---------------------------------------------------------

14 ธันวาคม 22 ธันวาคม วัดอำนาจ อำนาจ อำนาจ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ พระครูสิริสีลวัตร 08 6246 2724

---------------------------------------------------------

15 ธันวาคม 23 ธันวาคม วัดป่าธรรมวิเวก ดอนหอ ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี พระมหาชอบ พุทฺธสโร 08 7246 3851

---------------------------------------------------------

16 ธันวาคม 24 ธันวาคม ที่พักสงฆ์ป่าช้าภูดิน ดอนสวรรค์ น้ำเที่ยง คำชะอี มุกดาหาร พระมหาชอบ พุทฺธสโร 08 6237 2449

---------------------------------------------------------

17 ธันวาคม 25 ธันวาคม วัดจินดามณี เมืองเก่า คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ พระครูสีลธรรมพินิจ 08 9283 7460

---------------------------------------------------------

19 ธันวาคม 27 ธันวาคม วัดเวฬุวัน ไผ่ใหญ่ ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี พระครูเวฬุวันสุตกิจ ๐๘๑-๗๖๐๔๑๒๙

---------------------------------------------------------

20 ธันวาคม 28 ธันวาคม วัดยางกระเดา ยางกระเดา ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี พระมหาฤทธิเดช สุเมธี

---------------------------------------------------------

22 ธันวาคม 30 ธันวาคม วัดนาดี นาดี หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี พระครูวชิรธรรมโสภณ

---------------------------------------------------------

3 มกราคม 11 มกราคม วัดบ้านเก่าบ่อ แสนสุข หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ พระครูภาวนากิจจาทร 0 4546 9222

---------------------------------------------------------

4 มกราคม 12 มกราคม ที่พักสงฆ์สมประสงค์ สมประสงค์ นาวัว บ้านแพง นครพนม พระมหาชอบ พุทฺธสโร 08 6864 3967

---------------------------------------------------------

5 มกราคม 13 มกราคม วัดป่าพุทธนิมิต ฮี คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี พระมหาฤทธิเดช สุเมธี

---------------------------------------------------------

6 มกราคม 14 มกราคม วัดสายนาดง สายนาดง โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ พระครูคัมภีรธรรมประยุต 08 5498 3914

---------------------------------------------------------

8 มกราคม 16 มกราคม วัดบูรพา ขามป้อม ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี พระครูวิสุทธิ์สุวรรณคุณ 08 5767 9737

---------------------------------------------------------

10 มกราคม 18 มกราคม วัดศรีบุญเรือง ดอนงัว หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี พระมหาฤทธิเดช สุเมธี

---------------------------------------------------------

15 มกราคม 23 มกราคม วัดป่านาสะอาด นาสะอาด เสนางคนิคม เสนางคนิมคม อำนาจเจริญ พระครูภาวนากิจจาทร 08 9495 4963

---------------------------------------------------------

17 มกราคม 25 มกราคม วัดเอี่ยมวนาราม ม่วงเดียด คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี พระมหายุธยา อภิปุญฺโญ 08 9579 9912

---------------------------------------------------------

19 มกราคม 27 มกราคม วัดปัจฉิมวัน เสารีก เสารีก พนา อำนาจเจริญ พระมหาชอบ พุทฺธสโร

---------------------------------------------------------

20 มกราคม 28 มกราคม ที่พักสงฆ์ป่าช้านาห้วยแดง นาห้วยแดง โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี พระมหาฤทธิเดช สุเมธี

---------------------------------------------------------

21 มกราคม 29 มกราคม วัดสว่างอารมณ์ นาขนัน แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี พระครูศรีสุตาลังการ 08 1074 9622

---------------------------------------------------------

22 มกราคม 30 มกราคม วัดนาหว้า นาหว้า หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี พระครูวชิรธรรมโสภณ

---------------------------------------------------------

26 มกราคม 3 กุมภาพันธ์ วัดสุทธิวนาราม ก้านเหลือง ปากคาด ปากคาด หนองคาย พระมหาชอบ พุทฺธสโร

---------------------------------------------------------

30 มกราคม 7 กุมภาพันธ์ วัดป่าหัวน้ำ หัวน้ำ โซง น้ำยืน อุบลราชธานี พระมหาฤทธิเดช สุเมธี 08 0466 1135

---------------------------------------------------------

31 มกราคม 8 กุมภาพันธ์ วัดโพธิ์ศิลา เปือย-หัวดง เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ พระครูสิริสีลวัตร 08 6246 2724

---------------------------------------------------------

1 กุมภาพันธ์ 9 กุมภาพันธ์ วัดศีลาราม ถ้ำแข้ ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี พระครูสังฆรักษีเสรี 08 1976 9091

---------------------------------------------------------

2 กุมภาพันธ์ 10 กุมภาพันธ์ วัดศรีบุญเรือง หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม พระครูภาวนากิจจาทร 08 1051 6899

---------------------------------------------------------

4 กุมภาพันธ์ 12 กุมภาพันธ์ วัดพนมดีสีลาราม แก้งหลักด่าน หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี พระครูวชิรธรรมโสภณ

---------------------------------------------------------

6 กุมภาพันธ์ 14 กุมภาพันธ์ วัดโพนสูง ดอนโทน ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี พระมหาชอบ พุทฺธสโร 08 9582 6608

---------------------------------------------------------

12 กุมภาพันธ์ 20 กุมภาพันธ์ วัดสิงห์ทอง ตูม ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี พระมหาฤทธิเดช สุเมธี

---------------------------------------------------------

16 กุมภาพันธ์ 24 กุมภาพันธ์ วัดปฏิรูป ปฏิรูป ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม พระครูภาวนากิจจาทร 08 6860 0788

---------------------------------------------------------

23 กุมภาพันธ์ 3 มีนาคม วัดป่าหนองบัว คอนสาย คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี พระมหาชอบ พุทฺธสโร 08 9579 9912

---------------------------------------------------------

1 มีนาคม 9 มีนาคม วัดป่าดงเย็น ดงเย็น นามอม้า เมือง อำนาจเจริญ พระมหาชอบ พุทฺธสโร 08 9589 2816

---------------------------------------------------------

10 มีนาคม 18 มีนาคม วัดยางเครือ ยางเครือ หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี พระมหาฤทธิเดช สุเมธี

---------------------------------------------------------

11 มีนาคม 19 มีนาคม วัดหนองเหล็ก หนองเหล็ก โพธิ์ชัย พนมไพร ร้อยเอ็ด พระครูภาวนากิจจาทร 08 9532 1840

---------------------------------------------------------

1 เมษายน 9 เมษายน วัดอดิศร คลอง 11 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปุทมธานี พระครูภาวนากิจจาทร 08 5909 0895

---------------------------------------------------------

1 เมษายน 9 เมษายน ศูนย์กาญจนาภิเษก นาเมือง ไร่น้อย เมือง อุบลราชธานี พระครูสังฆรักษีเสรี 08 1976 9091

---------------------------------------------------------

4 เมษายน 15 เมษายน ศูนย์กาญจนาภิเษก(บวชสามเณร) ไร่น้อย เมือง อุบลราชธานี พระครูสังฆรักษีเสรี 08 1976 9091

---------------------------------------------------------

18 เมษายน 26 เมษายน วัดแก้งเกลี้ยง แก้งเกลี้ยง เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี พระมหาชอบ พุทฺธสโร 08 1065 2057

---------------------------------------------------------

1 พฤษภาคม 9 พฤษภาคม ศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธกรรมฐาน หาดเจ้าหลาว คลองผุด ท่าใหม่ จันทบุรี พระครูวิบูลกิจโกศล 08 1349 7571

---------------------------------------------------------

11 พฤษภาคม 19 พฤษภาคม วัดกุดยาลวน กุดยาลวน กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี พระมหาชอบ พุทฺธสโร 08 5775 8411

---------------------------------------------------------

23 มิถุนายน 1 กรกฎาคม วัดพิชโสภาราม (หน้าพรรษา) แก้งเหนือ แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี พระมหาชอบ พุทฺธสโร 08 6222 2527

---------------------------------------------------------
โพสต์โดย : adminวัน/เวลา : 11/6/2551 20:33:25
ศูนย์ปริวาสกรรมจังหวัดมหาสารคาม
วัดป่าศุภมิตรฯ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โร. 043-721120

แรม 9 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ลงทะเบียน

แรม 10 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ขอปริวาสกรรม
โพสต์โดย :Khauntong
วัน/เวลา :28/11/2552 8:15:19
ขอนิมนต์/เชิญพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา
ร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเข้าอยู่ปริวาสกรรม
ณ วัดห้วยพรหม
ต. อุดมทรัพย์ อ. วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา
วันที่ ๙ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓
(แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๘ - ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘/๘)
ติดต่อสอบถาม พระครูประโชติสังฆกิจ เจ้าอาวาสวัดห้วยพรหม ๐๘๑-๗๙๐๕๘๓๑ และพระวีรชน อุตฺตโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดห้วยพรหม ๐๘๖-๒๔๕๗๕๙๙
โพสต์โดย :ผู้กล้า
วัน/เวลา :30/6/2553 12:38:37
กำหนดงานปริวาสกรรม (ทั่วภาคอีสาน) วัดพิชโสภาราม ทำไมไม่ทำเป็นMicrosoft Office Word
โพสต์โดย :df
วัน/เวลา :4/11/2553 14:58:08
ไม่มีหรอก ส่วนใหญ่ทำจากเอ็กเซล
โพสต์โดย :jj
วัน/เวลา :5/11/2553 8:50:05
งานปริวาสกรรม วัดป่ามุนิกวนาราม บ้านหนองงูเหลือม ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔
กำหนดงานประจำทุกปี ตรงกับวันขึ้น ๕ คำ เดือน ๒
โพสต์โดย :พม.บุญชู มหาวีโร
วัน/เวลา :21/11/2553 21:00:37
งานปริวาสกรรม วัดป่ามุนิกวนาราม บ้านหนองงูเหลือม ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ตรงกับวันขึ้น ๕ คำ เดือน ๒ โทร. 08-99413782, 08-12638483
โพสต์โดย :พ.ม.บุญชู มหาวีโร
วัน/เวลา :21/11/2553 21:07:20
ขอเชิญร่วมงานเข้าปริวาสกรรม
ณ วัดป่าศุภมิตรสิทธาราม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2553

30 พ.ย. 53 ลงทะเบียน

1 ธ.ค. 53 ขอปริวาสกรรม

สอบถาม โทร. 043-721120
โพสต์โดย :Khauntong
วัน/เวลา :27/11/2553 0:38:33
ขอนิมนต์/เชิญพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกร่วมปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวาสกรรม ณ วัดห้วยพรหม ต. อุดมทรัพย์ อ. วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน ถึง ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ติดต่อสอบถามได้ที่ พระครูประโชติสังฆกิจ เจ้าอาวาสวัดห้วยพรหม โทร ๐๘๑-๗๙๐๕๘๓๑ หรือพระวีรชน อุตฺตโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดห้วยพรหม โทร ๐๘๖-๒๔๕๗๕๙๙
โพสต์โดย :weerachon
วัน/เวลา :4/2/2554 18:04:28
อุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติธรรม
โพสต์โดย :weerachon
วัน/เวลา :4/2/2554 18:06:30
หลวงปู่สมบุญ ปริปุณฺณสีโล วัดปอแดงมาแสดงธรรมโปรด
โพสต์โดย :หลวงปู่สมบุญ วัดปอแดง
วัน/เวลา :8/3/2554 16:33:38
ผู้ใจบุญทั้งหลาย
โพสต์โดย :weerachon
วัน/เวลา :8/3/2554 16:35:22
ท่านนายกสำรวม กุดสระน้อย
โพสต์โดย :weerachon
วัน/เวลา :8/3/2554 16:37:02
ขอนิมนต์/เชิญพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกร่วมปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวาสกรรม
วัดหนองบัวน้อย
ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
วันที่ 2-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
08-92814491, 08-8371-1266
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
ภัตตาหาร,น้ำปานะ พระสงฆ์หมู่ใหญ่
งานเข้าอยู่ปริวาสกรรม
ตั้งแต่ วันที่ 2-11พ.ค.2554
ธนาณ์ติสั่งจ่าย พระอาจารย์ กิ่ง อินทญาโน
โพสต์โดย :ภูมิ์นิพัฒน์ ทีฆะพันธ์
วัน/เวลา :26/4/2554 9:31:24
ขอนิมนต์/เชิญพระภิกษุและอุบาสกร่วมปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวาสกรรม
วัดทุ่งเว้า บ้านท่าไค้-นาแล ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร วันที่ ๔-๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
พระอธิการโสฬส ฐิติกโร 0818344844
โพสต์โดย :solasa
วัน/เวลา :20/4/2555 16:56:54
ขอเชิญร่วมงานสมโภชพระธาตุเจดีย์ศรีมุกดานาคาพิทักษ์
ณ.วัดทุ่งเว้า บ้านท่าไค้-นาแล ต.นาสีนวน อ.เมือง
จังหวัดมุกดาหาร
วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
โพสต์โดย :solasa
วัน/เวลา :27/4/2555 18:38:00

 

Log in before, please.

 

เมนูอีสาน
ประเพณี วัฒนธรรม ภาคอีสาน
วันสำคัญของพุทธศาสนา
ภาพพุทธประวัติ
การฝึกสมาธิ เจริญปัญญา
คาถาโบราณ ภาคอีสาน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
รวมยันต์
ความศักดิ์สิทธิ์ของว่าน
วอลเปเปอร์ ไทย-ลาว
ปฏิทินเทศกาลงานประเพณีอีสาน 19 จังหวัด
มาร่วมสร้างบุญกันเถอะ
+ สร้างศาลาการเปรียญ
+ สร้างหอระฆัง
+ สร้างพระประธาน
+ สร้างเมรุ
+ สร้างกุฎิ
+ สร้างประตูโขง
+ อานิสงส์ของบุญ
+ สร้างพระมหาเจดีย์
+ สร้างเวจกุฎิ(ห้องน้ำ)
+ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในวัด
+ สร้างกำแพงแก้ว/กำแพงวัด
+ สร้างศูนย์ผลิตสื่อธรรมะ/อื่นๆ
+ เพิ่มข้อมูลบูรณะได้ที่นี่
+ สร้างโบสถ์
เว็บบอร์ดซื้อขาย-ฟรี
+ บอร์ดวัดอีสาน นานาสาระธรรมและชีวิต
+ บอร์ดพีทีสกรีน (สกรีนร่มพรีเมี่ยม โลโก้ราคาพิเศษ)
watisan.watisan | สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

blog counter

เปิดดูเว็บวัดอีสาน จากต่างแดน  
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
www.watisan.com