หน้าหลัก สมัครสมาชิกธรรม เกี่ยวกับพระสงฆ์ รวมเว็บบอร์ด(สมัครสมาชิกก่อนใช้งาน)
เข้าระบบ สมาชิกวัดอีสาน
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียน สมาชิกธรรมใหม่
ถ้าอีก 3 วันจะตายแน่ๆ คุณจะทำอะไร
หาความสุขกับตัวเอง
ให้เวลากับครอบครัวและคนที่เรารัก
ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญ
วัดภาคอีสาน ร่วมโครงการวัดภาคอีสาน ร่วมโครงการ
+ วัดโพธาราม
+ วัดโพธิ์ศรี
+ วัดเขมาราม
+ วัดม่วงสวาสดิ์
+ วัดเกษรบ้านผึ้ง
+ วัดพนารักษ์ประชาราม
+ วัดทุ่งสว่าง
+ วัดดอนขวัญ
+ วัดเนกขัมมาราม
+ วัดปัจฉิมวัน เจ้าคณะอำเภอพนา
+ วัดเรืองฤทธิ์
+ วัดโสภณาราม (วัดบ้านจิก)
  โรงเรียน ในโครงการวัดอีสาน โรงเรียน ในโครงการวัดอีสาน
+ โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจฉิมวันวิทยา
+ โรงเรียนบ้านจานลาน ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
+ โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม
  ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ ในโครงการวัดอีสาน ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ ในโครงการวัดอีสาน
+ ศูนย์เด็กฯ วัดโพธิ์ศรี
+ ศูนย์เด็กฯ วัดเนกขัมมาราม
+ ศูนย์เด็กฯ วัดดอนขวัญ
+ ศูนย์เด็กฯ วัดบูรพา
  ตลาดนัดชุมชน ในโครงการวัดอีสาน ตลาดนัดชุมชน ในโครงการวัดอีสาน
+ สุนทรโปรโมชั่น หมอลำซิ่ง วงดนตรีสด อีเล็กโทน คาราโอเกะ
+ ส้มปลาตอง แหนมปลา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
+ ข้าวปุ้น ขนมจีน ข้าวเส้น จัดส่งทุกงานบุญ
+ ชุมชนปากคาดพัฒนา
+ น้ำดื่มเนกขัมทิพย์ คุณภาพน้ำแร่
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา
+ ธรรมจักร :: วงล้อแห่งธรรม
+ พระไทยเน็ต
+ รวมเว็บพระพุทธศาสนา
+ อัลบั้มภาพพระพุทธศาสนา
+ ห้องสนทนาธรรม
+ ห้องสวดมนต์ออนไลน์
+ สมาธิ
+ หนังสือธรรมะ
+ ลานธรรมจักร
+ คำสอนจากครูบาอาจารย์
+ อุดมพลดอทคอม : มรดกไทย มรดกโลก
+ ธรรมจักร :: วงล้อแห่งธรรม
+ กรมการศาสนา
+ สมเด็จพระสังฆราช
+ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
+ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
+ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (สมพน.)
+ บทความธรรมะ
07. กิจกรรมภายในวัด สารพัดกิจกรรมคนทำดี
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่
ทำเนียบพระสังฆาธิการอำเภอพนา
(Reader : 2162)
พระมหาสำลี กิตฺติปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดปัจฉิมวัน
เจ้าคณะอำเภอพนา
โพสต์โดย : อำเภอวัน/เวลา : 10/6/2551 13:52:14
พระครูสุนทรกัลยาณพจน์
เจ้าอาวาสวัดศรีสุนทราราม
เจ้าคณะตำบลไม้กลอน
โพสต์โดย :อำ
วัน/เวลา :10/6/2551 13:53:46
พระครูโอภาสถาวรกิจ
เจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่าง
เจ้าคณะตำบลจานลานเขต ๑
โพสต์โดย :อำ
วัน/เวลา :10/6/2551 13:55:09
พระมหาจันที อธิปุญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดบูรพา
รองเจ้าคณะอำเภอพนา
โพสต์โดย :อำ
วัน/เวลา :10/6/2551 13:56:45
พระครูปทุมโสตถิธรรม
เจ้าอาวาสวัดม่วงสวาสดิ์
โพสต์โดย :อำ
วัน/เวลา :10/6/2551 13:58:28
พระครูวรรณคุณาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดดอนขวัญ
โพสต์โดย :อำ
วัน/เวลา :10/6/2551 14:00:50
พระครูโอภาสถาวรธรรม
เจ้าอาวาสวัดแสงทอง
โพสต์โดย :อำ
วัน/เวลา :10/6/2551 14:02:33
พระครูเนกขัมสิริคุณ
เจ้าอาวาสวัดเนกขัมมาราม
ตำบลพนา
โพสต์โดย :อำ
วัน/เวลา :10/6/2551 14:04:05
พระอธิการเตรียม ปิยธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดอัมพร
โพสต์โดย :อำ
วัน/เวลา :10/6/2551 14:06:09
รอซักพักนะครับ จะจัดลำดับของภาพให้อยู่ในส่วนงานปกครองของเจ้าคณะอำเภอพนา

และสำหรับท่าเจ้าอาวาสที่มีลิงค์วัดบนเว็บไซต์ ก็จะสามารถลิงค์เข้าวัดของตนได้อีกครับ สำหรับผู้ที่ไม่มีเว็บก็ลิงค์เข้าไม่ได้ครับ
โพสต์โดย :admin
วัน/เวลา :20/6/2551 7:12:11
พระครูอุดมวิหารกิจ
วัดพระเหลาเทพนิมิต
เจ้าคณะตำบลพนา
โพสต์โดย :อำ
วัน/เวลา :25/6/2551 10:33:42
พระครูประโชติจันทคุณ
วัดสว่าง
เจ้าคณะตำบลจานลานเขต ๑
โพสต์โดย :อำ
วัน/เวลา :25/6/2551 10:35:12
พระอธิการเชิญชัย วุฑฺฒิจารี

วัดศรีมงคล ตำบลไม้กลอน
รองเจ้าคณะตำบลไม้กลอน
โพสต์โดย :อำ
วัน/เวลา :25/6/2551 10:38:29
พระอธิการมาลา กตปุญฺโญ

เจ้าอาวาสวัดตรีอรุณรัฐ ตำบลจานลาน
โพสต์โดย :อำ
วัน/เวลา :25/6/2551 10:41:54
พระอธิการสงวน จารุวณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดเรืองฤทธิ์ ตำบลจานลานเขต ๑
โพสต์โดย :อำ
วัน/เวลา :25/6/2551 10:45:02
พระอธิการดี ทีปธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดศรีอุดม
ตำบาลจานลานเขต ๒
โพสต์โดย :อำ
วัน/เวลา :25/6/2551 10:47:20
พระอธิการไสว ฐานวโร
เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล
ตำบลจานลานเขต ๒
โพสต์โดย :อำ
วัน/เวลา :25/6/2551 10:49:04
พระอธิการทองอินทร์ อติภทฺโท

เจ้าอาวาสวัดอรัญญไพศาล
ตำบลจานลานเขต ๑
โพสต์โดย :อำ
วัน/เวลา :25/6/2551 10:51:02
พระอธิการหวาง กิตฺติคุโณ
เจ้าอาวาสวัดสุคันธาราม บ้านโนนทุ่ง
ตำบลไม้กลอน
โพสต์โดย :อำ
วัน/เวลา :25/6/2551 10:53:54
พระอธิการสุภชัย สุภาจาโร
เจ้าอาวาสวัดป่าตำแย
ตำบลพระเหลา
โพสต์โดย :อำ
วัน/เวลา :25/6/2551 10:55:57
พระอธิการศิริพล ทีปธมฺโม

เจ้าอาวาสวัดเกษร บ้านผึ้ง
ตำบลจานลานเขต ๑
โพสต์โดย :อำ
วัน/เวลา :25/6/2551 10:58:02
พระครูประโชติเเหล่มัทรีสุดยอดเลยครับเเละเทศน์มหาราชก็ได้ครับ
โพสต์โดย :สามเกียรติศักดิ์
วัน/เวลา :13/8/2555 21:33:53

 

Log in before, please.

 

เมนูอีสาน
ประเพณี วัฒนธรรม ภาคอีสาน
วันสำคัญของพุทธศาสนา
ภาพพุทธประวัติ
การฝึกสมาธิ เจริญปัญญา
คาถาโบราณ ภาคอีสาน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
รวมยันต์
ความศักดิ์สิทธิ์ของว่าน
วอลเปเปอร์ ไทย-ลาว
ปฏิทินเทศกาลงานประเพณีอีสาน 19 จังหวัด
มาร่วมสร้างบุญกันเถอะ
+ สร้างศาลาการเปรียญ
+ สร้างหอระฆัง
+ สร้างพระประธาน
+ สร้างเมรุ
+ สร้างกุฎิ
+ สร้างประตูโขง
+ อานิสงส์ของบุญ
+ สร้างพระมหาเจดีย์
+ สร้างเวจกุฎิ(ห้องน้ำ)
+ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในวัด
+ สร้างกำแพงแก้ว/กำแพงวัด
+ สร้างศูนย์ผลิตสื่อธรรมะ/อื่นๆ
+ เพิ่มข้อมูลบูรณะได้ที่นี่
+ สร้างโบสถ์
เว็บบอร์ดซื้อขาย-ฟรี
+ บอร์ดวัดอีสาน นานาสาระธรรมและชีวิต
+ บอร์ดพีทีสกรีน (สกรีนร่มพรีเมี่ยม โลโก้ราคาพิเศษ)
watisan.watisan | สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

blog counter

เปิดดูเว็บวัดอีสาน จากต่างแดน  
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
www.watisan.com