หน้าหลัก สมัครสมาชิกธรรม เกี่ยวกับพระสงฆ์ รวมเว็บบอร์ด(สมัครสมาชิกก่อนใช้งาน)
เข้าระบบ สมาชิกวัดอีสาน
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียน สมาชิกธรรมใหม่
ถ้าอีก 3 วันจะตายแน่ๆ คุณจะทำอะไร
หาความสุขกับตัวเอง
ให้เวลากับครอบครัวและคนที่เรารัก
ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญ
วัดภาคอีสาน ร่วมโครงการวัดภาคอีสาน ร่วมโครงการ
+ วัดโพธาราม
+ วัดโพธิ์ศรี
+ วัดเขมาราม
+ วัดม่วงสวาสดิ์
+ วัดเกษรบ้านผึ้ง
+ วัดพนารักษ์ประชาราม
+ วัดทุ่งสว่าง
+ วัดดอนขวัญ
+ วัดเนกขัมมาราม
+ วัดปัจฉิมวัน เจ้าคณะอำเภอพนา
+ วัดเรืองฤทธิ์
+ วัดโสภณาราม (วัดบ้านจิก)
  โรงเรียน ในโครงการวัดอีสาน โรงเรียน ในโครงการวัดอีสาน
+ โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจฉิมวันวิทยา
+ โรงเรียนบ้านจานลาน ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
+ โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม
  ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ ในโครงการวัดอีสาน ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ ในโครงการวัดอีสาน
+ ศูนย์เด็กฯ วัดโพธิ์ศรี
+ ศูนย์เด็กฯ วัดเนกขัมมาราม
+ ศูนย์เด็กฯ วัดดอนขวัญ
+ ศูนย์เด็กฯ วัดบูรพา
  ตลาดนัดชุมชน ในโครงการวัดอีสาน ตลาดนัดชุมชน ในโครงการวัดอีสาน
+ สุนทรโปรโมชั่น หมอลำซิ่ง วงดนตรีสด อีเล็กโทน คาราโอเกะ
+ ส้มปลาตอง แหนมปลา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
+ ข้าวปุ้น ขนมจีน ข้าวเส้น จัดส่งทุกงานบุญ
+ ชุมชนปากคาดพัฒนา
+ น้ำดื่มเนกขัมทิพย์ คุณภาพน้ำแร่
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา
+ ธรรมจักร :: วงล้อแห่งธรรม
+ พระไทยเน็ต
+ รวมเว็บพระพุทธศาสนา
+ อัลบั้มภาพพระพุทธศาสนา
+ ห้องสนทนาธรรม
+ ห้องสวดมนต์ออนไลน์
+ สมาธิ
+ หนังสือธรรมะ
+ ลานธรรมจักร
+ คำสอนจากครูบาอาจารย์
+ อุดมพลดอทคอม : มรดกไทย มรดกโลก
+ ธรรมจักร :: วงล้อแห่งธรรม
+ กรมการศาสนา
+ สมเด็จพระสังฆราช
+ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
+ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
+ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (สมพน.)
+ บทความธรรมะ
02. ข่าวมีสาระ สารพันข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับพระ
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่
12สิงหามหาราชินี
(Reader : 1045)
ข่าวสด

คอลัมน์ หน้าต่างศาสนาการประชุมมหาเถรสมาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ปรารภว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 76 พรรษา 12 สิงหาคม 2551 คณะสงฆ์ควรเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

โดยให้พระสังฆาธิการทุกระดับทุกรูปในกรุงเทพมหานครไปเจริญจิตตภาวนา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันที่ 11 สิงหาคม 2551 เวลา 17.00 น.

มหาเถรสมาคม เห็นชอบตามเสนอและขอให้วัดทุกวัดทั่วประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

นอกจากนี้ พระพรหมสุธี และพระธรรมวรเมธี ยังได้ประสานกับเจ้าคณะกรุงเทพมหานครแต่ละฝ่าย เพื่อแจ้งวัดทุกวัดในเขตปกครอง แจ้งพระสังฆาธิการทุกระดับทุกรูปไปเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกัน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามวันเวลาดังกล่าวอีกด้วย

สำหรับบทสวดที่ใช้ในครั้งนี้ประกอบด้วยบทนอบน้อมพระรัตนตรัย (นโม) บทพระไตรสรณคมน์ สัมพุทธเธฯ นมการสิทธิคาถา นโมการัฏฐกคาถา มงคลสูตร รตนสูตร กรณียเมตตสูตร ขันธปริตร โมรปริตร วัฏฏกปริตร อนุสสรณปาฐะ อาฏานาฏิยปริตร โพชฌังคปริตร อภยปริตร สักกัตวา พุทธรตนังฯ นัตถิ เม สรณังฯ ทุกขัปปัตตาฯ ยังกิญจิ รตนัง โลเกฯ ถวายพรพระ

บทสวดที่ใช้สวดในการเจริญพระพุทธมนต์ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ บทสวดแสดงความนอบน้อมสรรเสริญและระลึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บทสวดขอให้คุณของพระรัตนตรัย ได้พิทักษ์และคุ้มครองผู้ฟังให้มีความสวัสดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ประสบแต่สิ่งดีงาม บทสวดที่เป็นหลักธรรม คำสอนของพระพุทธศาสนาที่แต่ละคนสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

พระท่านว่าผู้ฟังการเจริญพระพุทธมนต์ จิตย่อมสงบเยือกเย็นและเป็นสมาธิ อีกทั้งบทสวดแต่ละบทสามารถป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ได้ เช่น ขันธปริตร ใช้สวดเพื่อป้องกันงูและสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษรวมทั้งสัตว์ร้ายทั้งหมด อภยปริตร ใช้สวดก่อนนอนจะทำให้นอนหลับไม่ฝันร้าย กรณียเมตตสูตร ใช้สวดเพื่อป้องกันภูตผีปีศาจ

ผู้ใดสวดมนต์เป็นประจำจิตจะเป็นสมาธิง่ายและมีความเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิม เมื่อนำไปสวดเป็นประจำและเมื่อสามารถเรียนรู้และเข้าใจบทสวดจะทำให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา

เพราะฉะนั้น ในวันที่ 11 สิงหาคม นี้ 5 โมงเย็น ขอให้ทุกคนได้ร่วมกันสวดมนต์พร้อมกับการเจริญพระพุทธมนต์ของคณะสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ถ้าไม่สะดวกไปที่วัดก็นั่งดูโทรทัศน์ NBT เขาถ่ายทอดสดให้ชมครับ

สมชาย สุรชาตรี

ผู้อำนวยการกองพุทธสารนิเทศ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

หน้า 30

โพสต์โดย : adminวัน/เวลา : 10/8/2551 7:38:55

 

Log in before, please.

 

เมนูอีสาน
ประเพณี วัฒนธรรม ภาคอีสาน
วันสำคัญของพุทธศาสนา
ภาพพุทธประวัติ
การฝึกสมาธิ เจริญปัญญา
คาถาโบราณ ภาคอีสาน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
รวมยันต์
ความศักดิ์สิทธิ์ของว่าน
วอลเปเปอร์ ไทย-ลาว
ปฏิทินเทศกาลงานประเพณีอีสาน 19 จังหวัด
มาร่วมสร้างบุญกันเถอะ
+ สร้างศาลาการเปรียญ
+ สร้างหอระฆัง
+ สร้างพระประธาน
+ สร้างเมรุ
+ สร้างกุฎิ
+ สร้างประตูโขง
+ อานิสงส์ของบุญ
+ สร้างพระมหาเจดีย์
+ สร้างเวจกุฎิ(ห้องน้ำ)
+ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในวัด
+ สร้างกำแพงแก้ว/กำแพงวัด
+ สร้างศูนย์ผลิตสื่อธรรมะ/อื่นๆ
+ เพิ่มข้อมูลบูรณะได้ที่นี่
+ สร้างโบสถ์
เว็บบอร์ดซื้อขาย-ฟรี
+ บอร์ดวัดอีสาน นานาสาระธรรมและชีวิต
+ บอร์ดพีทีสกรีน (สกรีนร่มพรีเมี่ยม โลโก้ราคาพิเศษ)
watisan.watisan | สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

blog counter

เปิดดูเว็บวัดอีสาน จากต่างแดน  
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
www.watisan.com