หน้าหลัก สมัครสมาชิกธรรม เกี่ยวกับพระสงฆ์ รวมเว็บบอร์ด(สมัครสมาชิกก่อนใช้งาน)
เข้าระบบ สมาชิกวัดอีสาน
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียน สมาชิกธรรมใหม่
ถ้าอีก 3 วันจะตายแน่ๆ คุณจะทำอะไร
หาความสุขกับตัวเอง
ให้เวลากับครอบครัวและคนที่เรารัก
ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญ
วัดภาคอีสาน ร่วมโครงการวัดภาคอีสาน ร่วมโครงการ
+ วัดโพธาราม
+ วัดโพธิ์ศรี
+ วัดเขมาราม
+ วัดม่วงสวาสดิ์
+ วัดเกษรบ้านผึ้ง
+ วัดพนารักษ์ประชาราม
+ วัดทุ่งสว่าง
+ วัดดอนขวัญ
+ วัดเนกขัมมาราม
+ วัดปัจฉิมวัน เจ้าคณะอำเภอพนา
+ วัดเรืองฤทธิ์
+ วัดโสภณาราม (วัดบ้านจิก)
  โรงเรียน ในโครงการวัดอีสาน โรงเรียน ในโครงการวัดอีสาน
+ โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจฉิมวันวิทยา
+ โรงเรียนบ้านจานลาน ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
+ โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม
  ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ ในโครงการวัดอีสาน ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ ในโครงการวัดอีสาน
+ ศูนย์เด็กฯ วัดโพธิ์ศรี
+ ศูนย์เด็กฯ วัดเนกขัมมาราม
+ ศูนย์เด็กฯ วัดดอนขวัญ
+ ศูนย์เด็กฯ วัดบูรพา
  ตลาดนัดชุมชน ในโครงการวัดอีสาน ตลาดนัดชุมชน ในโครงการวัดอีสาน
+ สุนทรโปรโมชั่น หมอลำซิ่ง วงดนตรีสด อีเล็กโทน คาราโอเกะ
+ ส้มปลาตอง แหนมปลา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
+ ข้าวปุ้น ขนมจีน ข้าวเส้น จัดส่งทุกงานบุญ
+ ชุมชนปากคาดพัฒนา
+ น้ำดื่มเนกขัมทิพย์ คุณภาพน้ำแร่
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา
+ ธรรมจักร :: วงล้อแห่งธรรม
+ พระไทยเน็ต
+ รวมเว็บพระพุทธศาสนา
+ อัลบั้มภาพพระพุทธศาสนา
+ ห้องสนทนาธรรม
+ ห้องสวดมนต์ออนไลน์
+ สมาธิ
+ หนังสือธรรมะ
+ ลานธรรมจักร
+ คำสอนจากครูบาอาจารย์
+ อุดมพลดอทคอม : มรดกไทย มรดกโลก
+ ธรรมจักร :: วงล้อแห่งธรรม
+ กรมการศาสนา
+ สมเด็จพระสังฆราช
+ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
+ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
+ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (สมพน.)
+ บทความธรรมะ

ประวัติเจ้าอาวาสวัดบูรพา

 

 ประวัติเจ้าอาวาสวัดบูรพา


พระมหาจันที อธิปุญฺโญ (ต้นเชื้อ ) เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ปีกุน
บิดานายเทียม  มารดานางหนูไกร  ณ บ้านเลขที่ ๔๖ หมู่ที่ ๙  บ้านพนา ตำบลพนา
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 

 

บรรพชาอุปสมบท
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่วัดบูรพา ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  มีพระครูอุดมวิหารกิจ  วัดพระเหลาเทพนิมิต เป็นพระอุปัชฌาย์
 พระปลัดบัณฑิต  อคฺคปญฺโญ  วัดพระเหลาเทพนิมิต เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 
 พระศรีรัตน์  สนฺตจิตฺโต  วัดบูรพา เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

ปัจจุบัน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  เจ้าอาวาสวัดบูรพาและรองเจ้าคณะอำเภอพนา ตำบลพนา 
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
 งานรับผิดชอบรองเจ้าคณะอำเภอพนา
๑. งานการศาสนศึกษา
๒. งานการศึกษาสงเคราะห์
๓. งานสาธารณูปการ

 

วิทยฐานะ 
พ.ศ. ๒๕๓๖ สอบได้นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนเรียนคณะจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๓๘ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนเรียนคณะจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ
พ.ศ. ๒๕๓๘ สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนคณะจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ
พ.ศ. ๒๕๔๒ สอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียนคณะจังหวัด จังหวัดนครปฐม
พ.ศ.  ๒๕๔๖ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ( บาลีพุทธศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ ๑ ) 
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
นครปฐม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

ตำแหน่งการปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นเจ้าอาวาสวัดบูรพา ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 
 พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๐  เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ 
 พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นเจ้าคณะตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
 พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นรองเจ้าคณะอำเภอพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
 พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็นพระอุปัชฌาย์ประเภทสามัญ
 พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
รับใบประกาศประโยค-๑-๒-ปี ๓๖
 
 
รับใบประกาศประโยค-ป.ธ.๓-๓๘
 
 
รับใบประกาศประโยค ป.ธ.๖ ปี ๔๒
 
 
รับใบตราตั้งเจ้าอาวาสวัด ๔๖
 
 
รับใบประกาศปริญญาตรี ปี ๔๖
 
 
รับใบตราตั้งเจ้าคณะตำบลพระเหลา ๔๙
 
 
 
รับใบตรารองเจ้าคณะอำเภอพนา ปี ๕๐
 
ใบตราตั้งรองเจ้าคณะอำเภอพนา ปี ๕๐
 
 
รับใบตราตั้งพระอุปัชฌาย์ ปี ๕๒
 
 เมนูอีสาน
ประเพณี วัฒนธรรม ภาคอีสาน
วันสำคัญของพุทธศาสนา
ภาพพุทธประวัติ
การฝึกสมาธิ เจริญปัญญา
คาถาโบราณ ภาคอีสาน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
รวมยันต์
ความศักดิ์สิทธิ์ของว่าน
วอลเปเปอร์ ไทย-ลาว
ปฏิทินเทศกาลงานประเพณีอีสาน 19 จังหวัด
มาร่วมสร้างบุญกันเถอะ
+ สร้างศาลาการเปรียญ
+ สร้างหอระฆัง
+ สร้างพระประธาน
+ สร้างเมรุ
+ สร้างกุฎิ
+ สร้างประตูโขง
+ อานิสงส์ของบุญ
+ สร้างพระมหาเจดีย์
+ สร้างเวจกุฎิ(ห้องน้ำ)
+ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในวัด
+ สร้างกำแพงแก้ว/กำแพงวัด
+ สร้างศูนย์ผลิตสื่อธรรมะ/อื่นๆ
+ เพิ่มข้อมูลบูรณะได้ที่นี่
+ สร้างโบสถ์
เว็บบอร์ดซื้อขาย-ฟรี
+ บอร์ดวัดอีสาน นานาสาระธรรมและชีวิต
+ บอร์ดพีทีสกรีน (สกรีนร่มพรีเมี่ยม โลโก้ราคาพิเศษ)
watisan.watisan | สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

blog counter

เปิดดูเว็บวัดอีสาน จากต่างแดน  
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
www.watisan.com