หน้าหลัก สมัครสมาชิกธรรม เกี่ยวกับพระสงฆ์ รวมเว็บบอร์ด(สมัครสมาชิกก่อนใช้งาน)
เข้าระบบ สมาชิกวัดอีสาน
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียน สมาชิกธรรมใหม่
ถ้าอีก 3 วันจะตายแน่ๆ คุณจะทำอะไร
หาความสุขกับตัวเอง
ให้เวลากับครอบครัวและคนที่เรารัก
ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญ
วัดภาคอีสาน ร่วมโครงการวัดภาคอีสาน ร่วมโครงการ
+ วัดโพธาราม
+ วัดโพธิ์ศรี
+ วัดเขมาราม
+ วัดม่วงสวาสดิ์
+ วัดเกษรบ้านผึ้ง
+ วัดพนารักษ์ประชาราม
+ วัดทุ่งสว่าง
+ วัดดอนขวัญ
+ วัดเนกขัมมาราม
+ วัดปัจฉิมวัน เจ้าคณะอำเภอพนา
+ วัดเรืองฤทธิ์
+ วัดโสภณาราม (วัดบ้านจิก)
  โรงเรียน ในโครงการวัดอีสาน โรงเรียน ในโครงการวัดอีสาน
+ โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจฉิมวันวิทยา
+ โรงเรียนบ้านจานลาน ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
+ โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม
  ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ ในโครงการวัดอีสาน ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ ในโครงการวัดอีสาน
+ ศูนย์เด็กฯ วัดโพธิ์ศรี
+ ศูนย์เด็กฯ วัดเนกขัมมาราม
+ ศูนย์เด็กฯ วัดดอนขวัญ
+ ศูนย์เด็กฯ วัดบูรพา
  ตลาดนัดชุมชน ในโครงการวัดอีสาน ตลาดนัดชุมชน ในโครงการวัดอีสาน
+ สุนทรโปรโมชั่น หมอลำซิ่ง วงดนตรีสด อีเล็กโทน คาราโอเกะ
+ ส้มปลาตอง แหนมปลา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
+ ข้าวปุ้น ขนมจีน ข้าวเส้น จัดส่งทุกงานบุญ
+ ชุมชนปากคาดพัฒนา
+ น้ำดื่มเนกขัมทิพย์ คุณภาพน้ำแร่
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา
+ ธรรมจักร :: วงล้อแห่งธรรม
+ พระไทยเน็ต
+ รวมเว็บพระพุทธศาสนา
+ อัลบั้มภาพพระพุทธศาสนา
+ ห้องสนทนาธรรม
+ ห้องสวดมนต์ออนไลน์
+ สมาธิ
+ หนังสือธรรมะ
+ ลานธรรมจักร
+ คำสอนจากครูบาอาจารย์
+ อุดมพลดอทคอม : มรดกไทย มรดกโลก
+ ธรรมจักร :: วงล้อแห่งธรรม
+ กรมการศาสนา
+ สมเด็จพระสังฆราช
+ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
+ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
+ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (สมพน.)
+ บทความธรรมะ

อำเภอปทุมราชวงศา

  

 

   

 ตำบลหนองข่า อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน 

 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลหนองข่า ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอปทุมราชวงศา ห่างจากอำเภอ ประมาณ 15 กม.ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา นับถือศาสนาพุทธ  
 

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอเสนางคนิคม และตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  
 

จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,652 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,166 หลังคาเรือน  
 

ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง
 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) วัด 3 แห่ง
3) ป่าชุมชนบ้านสงยาง 1 แห่ง
4) ป่าชุมชนบ้านหนองข่า 1 แห่ง

   

 

 

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 

 

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 

 

ในอำเภอ

 

 

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 

 

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 

 

 ตำบลคำโพน เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปทุมราชวงศา มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้านคือ หมู่ 1 บ้านสามแยก หมู่ 2 บ้านโค้งอร่าม หมู่ 3 บ้านคำโพน หมู่ 4 บ้านหินเกิ้ง หมู่ 5 บ้านนิคม หมู่ 6 บ้านภูดานกอย หมู่ 7 บ้านดอนนกยูง หมู่ 8 บ้านธารศิลา 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ  

 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,305 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,541 หลังคาเรือน
   

 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

ตำบลห้วย เป็นตำบลที่มีหมู่บ้านในเขตการปกครอง จำนวน 13 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ
อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
 

  สภาพทั่วไปของตำบล :
ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอปทุมราชวงศา ระยะทางห่างจากอำเภอปทุมราชวงศา ประมาณ 10 กม. และห่างจากจังหวัด ประมาณ 40 กม. โดยมีถนนถึงอำเภอ 2 เส้นทาง คือ ถนนลาดยาง และถนนลูกรัง  


 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี และตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลกุดข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 
 

จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,936 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,511 หลังคาเรือน 
 

ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์
 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) วัด 2 แห่ง

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 ตำบลนาหว้า ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปทุมราชวงศา ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน คือ บ้านนาหว้าหมู่ 1,2 บ้านแก้วมงคล บ้านสหกรณ์ บ้านห้วยงูเหลือม บ้านทวีผล บ้านหนองแสง บ้านโนนสำราญ บ้านหินกอง 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลนาหว้าเป็นชุมชนรอบเมือง มีความผสมผสานระหว่างตัวเมือง กับชุมชนท้องถิ่น ผู้คนอาศัยจะเป็นแบบเครือญาติบางหมู่บ้าน และต่างถิ่นในเขตเทศบาล อาชีพส่วนใหญ่คือทำการเกษตร  
 

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองซ่าและต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ห้วยและต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.คำโพนและตำบลห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ  
 

จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,398 คน และจำนวนหลังคาเรือน 985 หลังคาเรือน  

 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
ส่วนใหญ่มีอาชีพ ทำนา ค้าขาย รองลงมาได้แก่รับจ้างทั่วไป  
 

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.ที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา
2.สถานีตำรวจภูธรอำเภอปทุมราชวงศา
3.โรงเรียน
4.โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
5.วัดศรีชมภู่
6.วัดป่าภูก้อ
   

 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

ตำบลโนนงาม อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน   
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลโนนงาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอปทุมราชวงศา ห่างจากอำเภอ ประมาณ 7 กม.ห่างจากตัวจังหวัดอำนาจเจริญประมาณ 20 กม. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา นับถือศาสนาพุทธ  


 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  


 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,745 คน และจำนวนหลังคาเรือน 758 หลังคาเรือน  


 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์
 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) วัด 1 แห่ง
3) ภูถ้ำตู้ 1 แห่ง

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 เดิมตำบลลือ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพนา ต่อมาเมื่อปี 2535 ได้แยกออกมาอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปทุมราชวงศา ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบันมีหมู่บ้านในการปกครอง จำนวน14 หมู่บ้าน 

 
  สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลลือ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอปทุมราชวงศา สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ 20 กม. ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 50 กม.  

 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลพระเหลา และตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง และตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา

จังหวัดอำนาจเจริญ  
 

จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,219 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,756 หลังคาเรือน  
 

ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกพืช
 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) วัด 1 แห่ง
 

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

ตำบลนาป่าแซง ตั้งเมื่อปี 2535 โดยแยกออกจากตำบลนาหว้า ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาล 1 หมู่บ้าน  
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลนาป่าแซง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอปทุมราชวงศา ห่างจากอำเภอ ประมาณ 5 กม.ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา  


 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 


 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,495 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,069 หลังคาเรือน

  
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์
 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) วัด 2 แห่ง
3) ถ้ำกบ 1 แห่ง
 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

ข้อมูลจากไทยตำบล.คอม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เมนูอีสาน
ประเพณี วัฒนธรรม ภาคอีสาน
วันสำคัญของพุทธศาสนา
ภาพพุทธประวัติ
การฝึกสมาธิ เจริญปัญญา
คาถาโบราณ ภาคอีสาน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
รวมยันต์
ความศักดิ์สิทธิ์ของว่าน
วอลเปเปอร์ ไทย-ลาว
ปฏิทินเทศกาลงานประเพณีอีสาน 19 จังหวัด
มาร่วมสร้างบุญกันเถอะ
+ สร้างศาลาการเปรียญ
+ สร้างหอระฆัง
+ สร้างพระประธาน
+ สร้างเมรุ
+ สร้างกุฎิ
+ สร้างประตูโขง
+ อานิสงส์ของบุญ
+ สร้างพระมหาเจดีย์
+ สร้างเวจกุฎิ(ห้องน้ำ)
+ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในวัด
+ สร้างกำแพงแก้ว/กำแพงวัด
+ สร้างศูนย์ผลิตสื่อธรรมะ/อื่นๆ
+ เพิ่มข้อมูลบูรณะได้ที่นี่
+ สร้างโบสถ์
เว็บบอร์ดซื้อขาย-ฟรี
+ บอร์ดวัดอีสาน นานาสาระธรรมและชีวิต
+ บอร์ดพีทีสกรีน (สกรีนร่มพรีเมี่ยม โลโก้ราคาพิเศษ)
watisan.watisan | สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

blog counter

เปิดดูเว็บวัดอีสาน จากต่างแดน  
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
www.watisan.com