หน้าหลัก สมัครสมาชิกธรรม เกี่ยวกับพระสงฆ์ รวมเว็บบอร์ด(สมัครสมาชิกก่อนใช้งาน)
เข้าระบบ สมาชิกวัดอีสาน
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียน สมาชิกธรรมใหม่
ถ้าอีก 3 วันจะตายแน่ๆ คุณจะทำอะไร
หาความสุขกับตัวเอง
ให้เวลากับครอบครัวและคนที่เรารัก
ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญ
วัดภาคอีสาน ร่วมโครงการวัดภาคอีสาน ร่วมโครงการ
+ วัดโพธาราม
+ วัดโพธิ์ศรี
+ วัดเขมาราม
+ วัดม่วงสวาสดิ์
+ วัดเกษรบ้านผึ้ง
+ วัดพนารักษ์ประชาราม
+ วัดทุ่งสว่าง
+ วัดดอนขวัญ
+ วัดเนกขัมมาราม
+ วัดปัจฉิมวัน เจ้าคณะอำเภอพนา
+ วัดเรืองฤทธิ์
+ วัดโสภณาราม (วัดบ้านจิก)
  โรงเรียน ในโครงการวัดอีสาน โรงเรียน ในโครงการวัดอีสาน
+ โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจฉิมวันวิทยา
+ โรงเรียนบ้านจานลาน ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
+ โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม
  ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ ในโครงการวัดอีสาน ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ ในโครงการวัดอีสาน
+ ศูนย์เด็กฯ วัดโพธิ์ศรี
+ ศูนย์เด็กฯ วัดเนกขัมมาราม
+ ศูนย์เด็กฯ วัดดอนขวัญ
+ ศูนย์เด็กฯ วัดบูรพา
  ตลาดนัดชุมชน ในโครงการวัดอีสาน ตลาดนัดชุมชน ในโครงการวัดอีสาน
+ สุนทรโปรโมชั่น หมอลำซิ่ง วงดนตรีสด อีเล็กโทน คาราโอเกะ
+ ส้มปลาตอง แหนมปลา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
+ ข้าวปุ้น ขนมจีน ข้าวเส้น จัดส่งทุกงานบุญ
+ ชุมชนปากคาดพัฒนา
+ น้ำดื่มเนกขัมทิพย์ คุณภาพน้ำแร่
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา
+ ธรรมจักร :: วงล้อแห่งธรรม
+ พระไทยเน็ต
+ รวมเว็บพระพุทธศาสนา
+ อัลบั้มภาพพระพุทธศาสนา
+ ห้องสนทนาธรรม
+ ห้องสวดมนต์ออนไลน์
+ สมาธิ
+ หนังสือธรรมะ
+ ลานธรรมจักร
+ คำสอนจากครูบาอาจารย์
+ อุดมพลดอทคอม : มรดกไทย มรดกโลก
+ ธรรมจักร :: วงล้อแห่งธรรม
+ กรมการศาสนา
+ สมเด็จพระสังฆราช
+ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
+ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
+ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (สมพน.)
+ บทความธรรมะ

อำเภอกุมภวาปี

 

 

   

ตำบลกุมภวาปี แต่เดิมนั้นมีชาวบ้านอพยพมาจากที่ราบสูงโคราชและชัยภูมิ มาตั้งถิ่นฐานอยู่แถบลุ่มน้ำปาว เพราะเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ ในสมัยก่อนข้าวของเตรื่องใช้ปั้นจากดิน ชาวบ้านจึงพากันปั้นหม้อด้วยดิน เรียกว่า "กุมภ" แปลว่า "หม้อ" รวมกับ "วาปี" ซึ่งแปลว่า "น้ำ" เรียกรวมกันว่า "กุมภวาปี" จึงได้ใช้เป็นชื่อตำบลและอำเภอมาจนถึงปัจจุบัน   
 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.พันดอน, ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี  

 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,163 คน และจำนวนหลังคาเรือน 885 หลังคาเรือน  
 

ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ค้าขาย
อาชีพเสริม รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ทำไร่อ้อย  
 

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.กุมภวาปี
2. ที่ว่าการอำเภอกุมภวาปี
3. วัดพระมหาธาตุเจดีย์ 

 

 

 

ในอำเภอกุมภวาปี

 

 

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 

 

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 

  

 

 

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 

 

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 

 

 

 

ตำบลพันดอน เป็นตำบลที่ขนาดใหญ่ในอดีต ที่ทำการอำเภอตั้งอยู่ในเขตตำบลพันดอน และ ต.พันดอน ได้แบ่งแยกออกเป็น ต.ผาสุก ต.ห้วยสามพาด 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ราบเหมาะสำหรับทำการเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว พืชไร่  


 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ผาสุก ต.เชียงแขว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ตูมใต้ ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ตูมใต้ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 
 

จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 10,973 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,287 หลังคาเรือน 

 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดจอมศรี
2. สถานีอนามัย 2 แห่ง
3. โรงเรียน
4. ที่ทำการ อบต.พันดอน
5. พระพุทธบารมีโลกกาธิบดีดำรง  
 

 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

ตำบลเชียงแหว เป็นตำบลเก่าแยกจากตำบลพันดอน ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเชียงแหว บ้านหมากบ้า บ้านนกขะบา บ้านเดียม บ้านสวนมอญ บ้านเลา บ้านเซียบ บ้านเดียม  
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ประชาชนประกอบอาชีพทำการเกษตร ทำนา ทำสวน ประมงน้ำจืด ทำไร่บางส่วน  
 

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลห้วยสามพาด กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลพันดอนและตำบลกุมภวาปี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลผาสุก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนาม่วง ตำบลอุ่มจาน กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม  

 

 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,520 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,721 หลังคาเรือน  
 

ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพเสริม ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร(กล้วยอบเนย,ถั่วเคลือบ)  
 

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดบ้านเชียงแหว
2) สถานีอนามัย
3) โรงเรียน
4) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
5) หนองหาน  
 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

ตำบลผาสุก เดิมแยกออกจากตำบลพันดอน เมื่อปี พ.ศ.2525 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองของอำเภอกุมภวาปี มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนาดี หมู่ 2 บ้านดงเรือง หมู่ 3 บ้านสี่แจ หมู่ 4 บ้านสร้างบง หมู่ 5 บ้านสี่แจ หมู่ 6 บ้านหนองแวง หมู่ 7 บ้านหนองแวง หมู่ 8 บ้านดงเรือง หมู่ 9 บ้านโนนผาสุก หมู่ 10 บ้านสี่แจ 

  
 สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและที่ราบ  
 

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ห้วยสามพาด กิ่ง อ.ประจักษ์ศิลปาคาม จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี  
 

จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,865 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,478 หลังคาเรือน  
 

ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำข้าวหลาม  

 

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.ผาสุก
2. สถานีอนามัย 1 แห่ง
3. วัด 6 แห่ง  
 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

ตำบลหนองหว้า บรรพบุรุษของอพยพมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคามมาตั้งถิ่นฐานในเขตตำบลตูมใต้ ต่อมาแยกมาเป็นตำบลห้วยเกิ้ง และแยกมาเป็นตำบลหนองหว้าในปัจจุบัน จำนวน 11 หมู่บ้าน ประมาณปี พ.ศ. 2525   
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นพื้นที่ราบสูง ทำการเกษตร  

 

 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตเทศบาง ต.กุมภวาปี และ ต.ตูมใต้ จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด และ ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ห้วยเกิ้ง ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี  


 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนทั้งสิ้น 5,166 คน ชาย 2,558 คน หญิง 2,608 คน 
 

ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน ทำไร่
อาขีพเสริม ทอผ้าไหม, เครื่องจักสานจากต้นกก 
 

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. สถานีอนามัย 1 แห่ง
2. โรงเรียน 7 แห่ง
3. ที่ทำการ อบต. 1 แห่ง
4. วัดจำนวน 13 แห่ง  
 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

ตำบลเวียงคำ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองของอำเภอกุมภวาปี มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 18 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนาแบก หมู่ 2 บ้านท่าหนองเทา หมู่ 3 บ้านท่าม่วง หมู่ 4 บ้านเวียงคำ หมู่ 5 บ้านสวนมอน หมู่ 6 บ้านหินฮาว หมู่ 7 บ้านคำไผ่ หมู่ 8 บ้านโนนเห็น หมู่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 10 บ้านคำเลา หมู่ 11 บ้านวังชัย หมู่ 12 บ้านท่าม่วงน้อย หมู่ 13 บ้านสวนมอน หมู่ 14 บ้านนาแบกน้อย หมู่ 15 บ้านโปร่งคอม หมู่ 16 บ้านโนนงาม หมู่ 17 บ้านนาแบก หมู่ 18 บ้านท่าหนองเทา 

 

 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ และ ต.คอนสาย กิ่ง อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.กุมภวาปี, หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี  

 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,200 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,922 หลังคาเรือน  
 

ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้าพื้นเมือง  
 

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.เวียงคำ
2. สถานีอนามัย 2 แห่ง
3. วัด 9 แห่ง  

 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

ตำบลห้วยเกิ้ง เป็นหมู่บ้านที่แยกจากตำบลกุมภวาปี มีหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ปัจจุบันได้รับการยกระดับเป็นเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง มีชุมชนในเขตเทศบาล 8 ชุมชน   
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นพื้นที่ราบสูง ทำการเกษตรโดยทำไร่อ้อยเป็นส่วนใหญ่ 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อเขตเทศบาลตำบลพันดอนและตำบลกุมภวาปีบางส่วน
ทิศใต้ ติดต่อเขตอำเภอโนนสะอาด
ทิศตะวันออก ติดต่อเขตตำบลหนองหว้า
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลปะโค  
 

จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 9,235 คน ชาย 4,425 คน หญิง 4,810 คน  
 

ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพเสริม ผลิตภัณฑ์ตีเหล็ก มีด เสียม  

 

 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดบ้านโพธิ์นิมิตร
2) โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง
3) โรงเรียน
4) ที่ทำการเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
5) ตลาดชุมชน
6) สถานีรถไฟห้วยเกิ้ง  
 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

ตำบลสีออ เป็นตำบลที่มีชื่อเสียง เป็นตำบลที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ ปัจจุบันหมู่บ้านได้แยกออกจาก ต.สีออ และจัดตั้งขึ้นเป็นตำบลอื่นตำบลสีออจึงเหลือหมู่บ้านอยู่จำนวน 8 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร 

 
  สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบสูง ทำการเกษตร ทำนา ทำไร่อ้อย และทำสวน  
 

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ลำน้ำปาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบุ้งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี  
 

จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,574 คน และจำนวนหลังคาเรือน 874 หลังคาเรือน  
 

ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำหัตถกรรม
 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดศรีมงคล บ้านสีออ
2. สถานีอนามัย 1 แห่ง
3. โรงเรียน 5 แห่ง
4. ที่ทำการ อบต. 1 แห่ง  
 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

ตำบลท่าลี่ มี 13 หมู่บ้าน ขึ้นกับ อ.กุมภวาปี เนื่องจากมีพระพุทธรูปคู่บ้าน คู่เมือง คือ หลวงปู่ตื้อ แห่งวัดศรีธาตุ บ้านนาเพ็ย ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ซึ่งในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี จะเป็นวันสงฆ์น้ำหลวงปู่ตื้อ ประชาชนในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ต่างจังหวัด จะมาร่วมสงฆ์น้ำกันอย่างมากมาย 

  
 สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นพื้นที่ราบสูง ทำการเกษร ทำนา ทำไร่อ้อย และทำสวน  

 

 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลลีออ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสวนกลาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ลำน้ำปาว เขตรอยต่อกับ อำเภอศรีธาตุ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี  
 

จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,796 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,561 หลังคาเรือน  

 

ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่ ปลูกอ้อย
อาชีพเสริม ทำสวน  

 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดศรีธาตุ บ้านนาเพ็ญ ต.ท่าลี่
2. สถานีอนามัย 2 แห่ง
3. โรงเรียนสังกัด สปช. 6 แห่ง
4. โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ 1 แห่ง
5. ที่ทำการ อบต. 1 แห่ง
6. น้ำตำคำวันทอง 1 แห่ง  
 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

ตำบลแชแล เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองของอำเภอกุมภวาปี มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านแชแล หมู่ 2 บ้านเหล่าเชียงสม หมู่ 3 บ้านเมืองพรึก หมู่ 4 บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 5 บ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ 6 บ้านยางหล่อ หมู่ 7 บ้านเหล่าหมากบ้า หมู่ 8 บ้านเหล่ากกโพธิ์ หมู่ 9 บ้านเหล่ากกเค็ง หมู่ 10 บ้านดอนเงินเหนือ หมู่ 11 บ้านหนองแวงน้อย หมู่ 12 บ้านดอนเงินใต้ หมู่ 13 บ้านโนนน้ำย้อย หมู่ 14 บ้านโนนหินลาด  

  
 สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ทั้งหมด 41,964 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับที่ลุ่ม เหมาะกับการทำนาและทำไร่อ้อย  

 

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.อุ่มจาน กิ่ง อ.ประจักษ์ศิลปาคาม จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.คอนสาย กิ่ง อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี  

 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 10,427 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,248 หลังคาเรือน  
 

ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอเสื่อกก  

 

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.แชแล
2. สถานีอนามัยบ้านเมืองพรึก
3. ดอนหลวง
4. พิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ของเก่า  
 

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

ตำบลเสอเพลอ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองของอำเภอกุมภวาปี มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 19 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสงเปลือย หมู่ 2 บ้านเสอเพลอ หมู่ 3 บ้านเหล่าสวนกล้วย หมู่ 4 บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ 5 บ้านทองอินทร์ หมู่ 6 บ้านสวนมอญ หมู่ 7 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 8 บ้านโคกศรีสำราญ หมู่ 9 บ้านสงเปลือย หมู่ 10 บ้านโนนศรีสมพร หมู่ 11 บ้านวังหน้าผา หมู่ 12 บ้านดงสามสิบ หมู่ 13 บ้านทองอินทร์ หมู่ 14 บ้านหนองนาคำ หมู่ 15 บ้านโคกศรีสำราญ หมู่ 16 บ้านสงเปลือย หมู่ 17 บ้านโคกศรีสำราญ หมู่ 18 บ้านวังหน้าผา หมู่ 19 บ้านสงเปลือย 

 
  สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  
 

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านตาด, โนนสูง, หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.พันดอน, ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี  
 

จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 12,297 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,200 หลังคาเรือน  

 

ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เย็บผ้า เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ปลูกผักสวนครัว
 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.เสอเพลอ
2. สถานีอนามัย 2 แห่ง
3. วัดใหม่สงเปลือย  
 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

ตำบลปะโค เป็นตำบลแรกของอำเภอกุมภวาปี แยกบางส่วนไปเขตอำเภอโนนสะอาด และเขตอำเภอหนองแสง 

 
  สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  
 

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.โพธิ์ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ตูมใต้, ห้วยกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดด่อกับ ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี  
 

จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 11,412 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,350 หลังคาเรือน  

 

ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ผลิตภัณฑ์แปรรูปเสื่อกก  
 

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดทุ่งสว่างบ้านปะโค
2. สถานีอนามัย 2 แห่ง
3. โรงเรียน 6 แห่ง
4. ที่ทำการ อบต.ปะโค
5. วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี  
 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 ตำบลตูมใต้ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกุมภวาปี มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านไผ่ หมู่ 2 บ้านตูมกลาง หมู่ 3 บ้านตูมใต้ หมู่ 4 บ้านตูมเหนือ หมู่ 5 บ้านโนนจำปา หมู่ 6 บ้านห้วยกองสี หมู่ 7 บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 8 บ้านโนนสิมมา หมู่ 9 บ้านเหล่าสีเสียด

  
 สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม  
 

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี  
 

จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,105 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,658 หลังคาเรือน  

 

ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม ทำเครื่องปั้นดินเผา จักสาน รับจ้
าง  

 

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดเทพสุรินทร์
2. วัดโนนสะอาด
3. วัดโพธิ์ศรีสว่าง
4. วัดโพธิ์สระ
5. วัดมหาธาตุเจดีย์
6. วัดเวฬุวัน
7. วัดศรีนคราราม
8. วัดศิริสุสานโนนนิเวศน์
9. วัดสว่างโยมาลัย
10. วัดสุรพิมพาราม
11. วัดโสภณานิการาม
 

 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

ข้อมูลจากไทยตำบล.คอม


เมนูอีสาน
ประเพณี วัฒนธรรม ภาคอีสาน
วันสำคัญของพุทธศาสนา
ภาพพุทธประวัติ
การฝึกสมาธิ เจริญปัญญา
คาถาโบราณ ภาคอีสาน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
รวมยันต์
ความศักดิ์สิทธิ์ของว่าน
วอลเปเปอร์ ไทย-ลาว
ปฏิทินเทศกาลงานประเพณีอีสาน 19 จังหวัด
มาร่วมสร้างบุญกันเถอะ
+ สร้างศาลาการเปรียญ
+ สร้างหอระฆัง
+ สร้างพระประธาน
+ สร้างเมรุ
+ สร้างกุฎิ
+ สร้างประตูโขง
+ อานิสงส์ของบุญ
+ สร้างพระมหาเจดีย์
+ สร้างเวจกุฎิ(ห้องน้ำ)
+ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในวัด
+ สร้างกำแพงแก้ว/กำแพงวัด
+ สร้างศูนย์ผลิตสื่อธรรมะ/อื่นๆ
+ เพิ่มข้อมูลบูรณะได้ที่นี่
+ สร้างโบสถ์
เว็บบอร์ดซื้อขาย-ฟรี
+ บอร์ดวัดอีสาน นานาสาระธรรมและชีวิต
+ บอร์ดพีทีสกรีน (สกรีนร่มพรีเมี่ยม โลโก้ราคาพิเศษ)
watisan.watisan | สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

blog counter

เปิดดูเว็บวัดอีสาน จากต่างแดน  
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
www.watisan.com