หน้าหลัก สมัครสมาชิกธรรม เกี่ยวกับพระสงฆ์ รวมเว็บบอร์ด(สมัครสมาชิกก่อนใช้งาน)
เข้าระบบ สมาชิกวัดอีสาน
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียน สมาชิกธรรมใหม่
ถ้าอีก 3 วันจะตายแน่ๆ คุณจะทำอะไร
หาความสุขกับตัวเอง
ให้เวลากับครอบครัวและคนที่เรารัก
ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญ
วัดภาคอีสาน ร่วมโครงการวัดภาคอีสาน ร่วมโครงการ
+ วัดโพธาราม
+ วัดโพธิ์ศรี
+ วัดเขมาราม
+ วัดม่วงสวาสดิ์
+ วัดเกษรบ้านผึ้ง
+ วัดพนารักษ์ประชาราม
+ วัดทุ่งสว่าง
+ วัดดอนขวัญ
+ วัดเนกขัมมาราม
+ วัดปัจฉิมวัน เจ้าคณะอำเภอพนา
+ วัดเรืองฤทธิ์
+ วัดโสภณาราม (วัดบ้านจิก)
  โรงเรียน ในโครงการวัดอีสาน โรงเรียน ในโครงการวัดอีสาน
+ โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจฉิมวันวิทยา
+ โรงเรียนบ้านจานลาน ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
+ โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม
  ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ ในโครงการวัดอีสาน ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ ในโครงการวัดอีสาน
+ ศูนย์เด็กฯ วัดโพธิ์ศรี
+ ศูนย์เด็กฯ วัดเนกขัมมาราม
+ ศูนย์เด็กฯ วัดดอนขวัญ
+ ศูนย์เด็กฯ วัดบูรพา
  ตลาดนัดชุมชน ในโครงการวัดอีสาน ตลาดนัดชุมชน ในโครงการวัดอีสาน
+ สุนทรโปรโมชั่น หมอลำซิ่ง วงดนตรีสด อีเล็กโทน คาราโอเกะ
+ ส้มปลาตอง แหนมปลา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
+ ข้าวปุ้น ขนมจีน ข้าวเส้น จัดส่งทุกงานบุญ
+ ชุมชนปากคาดพัฒนา
+ น้ำดื่มเนกขัมทิพย์ คุณภาพน้ำแร่
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา
+ ธรรมจักร :: วงล้อแห่งธรรม
+ พระไทยเน็ต
+ รวมเว็บพระพุทธศาสนา
+ อัลบั้มภาพพระพุทธศาสนา
+ ห้องสนทนาธรรม
+ ห้องสวดมนต์ออนไลน์
+ สมาธิ
+ หนังสือธรรมะ
+ ลานธรรมจักร
+ คำสอนจากครูบาอาจารย์
+ อุดมพลดอทคอม : มรดกไทย มรดกโลก
+ ธรรมจักร :: วงล้อแห่งธรรม
+ กรมการศาสนา
+ สมเด็จพระสังฆราช
+ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
+ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
+ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (สมพน.)
+ บทความธรรมะ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจฉิมวันวิทยา

เพจโรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจฉิมวันวิทยา facebook

   หน้าหลัก  I  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ  I  วัดปัจฉิมวัน  I  ติดต่อโรงเรียน

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ...  
 

โอกาสสำคัญในการร่วมทำบุญ ใหญ่อีกครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจฉิมวันวิทยา
เป็นโรงเรียนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ไม่เก็บค่าการเรียนการสอน
เปิดทำการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเยาวชนของไทย
ด้วยหลักสูตร คุณธรรมคู่ปัญญา
เราไม่ได้มุ่งเน้นด้านวิชาการเพียงด้านเดียว
เราปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงาม วิชาธรรมะศึกษา เปรียญธรรม วิชาชีพ และวิชาสามัญ
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติเพียบพร้อม เพื่อสังคมและประเทศชาติ
ขอเชิญร่วมสร้าง อาคารกุฏีสำหรับสามเณร
นักเรียนโรงเรียนปัจฉิมวันวิทยา
ทางโรงเรียน ยังขาดปัจจัยเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนอีกมาก

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ใจบุญ ใจกุศล สามารถบริจาคทรัพย์ได้ที่

 

เชิญบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขา อำนาจเจริญ ชื่อบัญชี วัดปัจฉิมวัน

เลขที่บัญชี ๓๑๙-๐-๑๑๓๔๖-๗

+++++++++++++++++++++++++++++++

 

ขออนุโมทนาบุญกับ

คุณโยมจำนงค์ ภิรมย์ภักดี

ประธานกรรมการบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่

จำกัด และคณะกรรมการบริหาร/พนักงานทุกท่าน

ที่ได้ร่วมกันบริจาคสร้างอาคารเรียน

โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจฉิมวันวิทยา

ในนามบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่

จำกัด จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(สองล้านบาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลจงมีแก่ทุกท่านตลอดไปเทอญ.

++++++++++++++++++++++++++++

ความคืบหน้า

ห้องคอมพิวเตอร์

ท่านสามารถร่วมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้ทุกชนิด

โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์อื่นๆ

 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ Whiteboard โปรเจ็คเตอร์ สื่อการสอน

ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมบริจาคปัจจัยทุกท่าน ทั้งท่านที่ร่วมใช้แรงกายก็ดี แรงสติปัญญาก็ดี แรงทรัพย์ก็ดี  ขอให้กุศลผลบุญที่ท่านช่วยพัฒนาเยาวชนของชาติฯ  จงเป็นพลวปัจจัยนำส่งให้ท่านได้มี สติปัญญาเฉียบคม สามารถนำตนให้พ้นจากกองทุกข์ และภยันตรายทั้งหลายไม่สามารถแผ้วพาน เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดมือ จงทุกคนทุกท่านเทอญ สาธุ 

ขอเชิญร่วมอุปถัมภ์โรงเรียนพระปริยัติธรรมวิทยา โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
พระมหาสำลี กิตติปญฺโญ 081-321-1599
 
 
ความเคลื่อนไหวภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจฉิมวันวิทยา
 

 

 

 


 

ชื่อโรงเรียน :โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจฉิมวันวิทยา
ตั้งอยู่ที่  :เลขที่ ๑๐๐ วัดปัจฉิมวัน หมู่ ๕ บ้านเสารีก ต.พระเหลา อ.พนา จ. อำนาจเจริญ ๓๗๑๘๐
ขนาด :เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ คณิตศาสตร์
รหัสของโรงเรียน :๒๐๓๗๐๔๐๒
คำขวัญของโรงเรียน : จิตมั่นคง ตรงต่อเวลา รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ
ปรัชญาของโรงเรียน :เมธาวี สุขํ เสติ. ผู้มีปัญญาย่อมอยู่เป็นสุข
วิสัยทัศน์  :

-การจัดการศึกษาที่มี       

 คุณภาพมาตรฐาน 

-สร้างศาสนทายาทที่ดีมี

 คุณธรรม

-นำความรู้สู่ประชาชน
สีประจำโรงเรียน :ชมพู เหลือง 

 

 

ตราประจำโรงเรียน :เป็นรูปเสมาธรรมจักร เขียนนามโรงเรียนว่า “โรงเรียนพระปริยัติธรรม ปัจฉิมวันวิทยา”

 

 

 

 ประวัติโรงเรียน
        โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจฉิมวันวิทยา  เริ่มโดยเจ้าอธิการวิชา  ญาณธโร (นวลอินทร์) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในวัดนี้มีความคิดที่จะให้มีโรงเรียนประเภทสามัญเกิดขึ้นจะได้เป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุสามเณรเมื่อบวชเข้ามาอยู่ใต้ร่มผ้ากาสาวพัสตร์จึงได้ประชุมปรึกษาญาติโยมชาวบ้านเพื่อการสนับสนุนพร้อมส่งลูกหลานเข้ามาบรรพชา-อุปสมบทศึกษาเล่าเรียน ทั้งหมดเห็นพร้อมกันว่าควรจัดตั้งใหม่ขึ้น จึงได้เดินเรื่องขออนุญาตจนสำเร็จตามใบอนุญาตเลขที่ 121/2536 ลงวันที่ 27 กันยายน 2536 (เฉพาะมัธยมต้น)ส่วนมัธยมศึกษาตอนปลายขอขยายได้รับใบอนุญาตที่ ศธ.0404/7546 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2539
1.2 ที่ดิน วัดปัจฉิมวันมีที่ดิน 22 ไร่เศษ เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีถนนภายในตัดยาวตรงกลาง จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก และฝ่ายด้านทิศเหนือถูกแบ่งออกเป็น 4ส่วน โดยประมาณ

ส่วนที่ 1 ริมสุดด้านทิศตะวันออกว่างไว้สำหรับเป็นลานวัดและเพื่อจัดงานมหรสพในเทศกาลต่าง ๆ มีลานกีฬาเป็นต้น
ส่วนที่ 2 เป็นเขตพุทธาวาส โดยมีโบสถ์,ศาลาการเปรียญ ทั้งเก่าและใหม่
ส่วนที่ 3 เป็นที่สร้างอาคารเรียนขนาดกว้าง 8 เมตร ข้างๆ มีบ่อน้ำประปา
ส่วนที่ 4 เป็นสภาพป่าไม้และกุฏิเล็ก ๆ เรียงเป็น 2 แถวจากทิศเหนือลงทิศใต้จำนวน  18 หลัง

ฝ่ายด้านทิศใต้ จะเป็นเขตสังฆาวาสเกือบตลอดแนวด้านตะวันออกและเหลือไว้ด้านทิศตะวันตกเพื่อสร้างเมรุประมาณ 4 ไร่ 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจฉิมวันวิทยา

 

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนปัจฉิมวันวิทยา 

 

ฉลองเปรียญธรรม ๓ ประโยค สามเณรเสถียน บุญธรรมมา

 

 

 

ทัศนศึกษางานวิทยาศาสตร์ ที่ ม.ราชภัฎอุบลราชธานี

 

โครงการตรวจสุขภาพฟันให้กับสามเณรโรงเรียนปัจฉิมวันของ พ.อ.ส.ว

 

โครงการสารสัมพันธ์รักแท้ต้องดูแลได้

 

 

 ศึกษาดูงาน ขอนแก่น หนองคาย เวียงจันทร์

 

 

  ศาลา นาบุญ

 

การเพาะชำเห็ด

 

ปฐมนิเทศก์โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจฉิมวันวิทยา ๕๓  

 

 

โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี๕๓ปีการศึกษา๒๕๕๒

 

งานทักษะวิชาการระดับประเทศของกลุ่มโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญ

 

 

งานทักษะวิชาการระดับประเทศของกลุ่มโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญ

 

โครงการสานสัมพันธ์ทำดีเพื่อพ่อหลวง ๕ ธันวามหาราช ร.ร.ปัจฉิมวันวิทยา

 

 

 ภาพกิจกรรมย้อนหลัง ดูที่นี่ 

 


+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

        

 

พุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดปัจฉิมวัน 

 

 รวมภาพดูที่นี่

  

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 

ศิษย์เก่า ที่เรียนจบไปแล้ว มี 8 รุ่น และไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และสถาบันของรัฐและเอกชน, และยังได้ศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท, พร้อมทั้งได้ทำงานเป็นข้าราชการ ฯลฯ

 


๑. สร้างคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน

๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ดีมีผลเลิศ

๓. สร้างศาสนทายาทที่ประเสริฐด้วยความรู้มุ่งสู่คุณธรรม

    สร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยหลักแห่งธรรม

   

พระมหาสำลี  กิตฺติปญฺโญ

(ผู้บริหาร)

 

   พระภูริพัฒน์   วรธมฺโม  >>

       (ครูสอนนักธรรม)

  

  

  

 พระอาทิตย์   อาทิจฺโจ >>

   ครูสอนนักธรรม

 

   

 


 
นายไมตรี  แรกเรียง>>    

 

 

<<นายอดุลย์  เชาว์ไว    

 

 

นางทัศนียลักษณ์   หงษ์คำ>>

 

 

<<นางสาวประภาพร  ขันบุ   

 

 

 นางสาวสุกัญญา พาหา >> ครูพิเศษ

 

 

นางสาวจิตรี  มุทาพร >>

   เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 

 

นายอภิลาภ  เผ่าผม(ครูพิเศษ)>>

    

 

 

นายประยูร   มุทาพร  (พนักงานขับรถ)

 

 

 

นายไมตรี ศรีสุพล   (พนักงานขับรถ)  

 

รายชื่อพระภิกษุสามเณรวัดปัจฉิมวัน

๑.พระมหาสำลี กิตฺติปญฺโญ กตัญญู   น.ธ.เอก, ป.ธ. ๗, พธ.บ. ศษ.ม.
๒.พระภูริพัฒน์ วรธมฺโม รัตนศรี              น.ธ.เอก, พธ.บ.
๓.พระบุญสวน โชติธมฺโม กุลสิงห์           น.ธ.โท
๔.พระอาทิตย์ อาทิจฺโจ ศรีจันทร์ทอง       น.ธ. เอก, ปริญญาตรี
๕.พระพรพรหม ธีรปญฺโญ พันธ์ธง          น.ธ.เอก, พธ.บ.


รายชื่อสามเณรวัดปัจฉิมวัน


๑. สามเณรปรัชญา สุขเจริญ
๒. สามเณรนันทวัฒน์ กุลสิงห์
๓. สามเณรธวัชชัย เทนคำเนาว์
๔. สามเณรสุวรรณ พันพงษ์
๕.สามเณรวันเฉลิม คำภิธรรม
๖. สามเณรกฤษฎา บุตรชัย
๗. สามเณรธนวัฒน์ สุขเสริม 
๘. สามเณรณัชพล บรรลือ
๙. สามเณรบริพัตร สายตา

๑๐. สามเณรปรมินทร์ เหลาผา
๑๑. สามเณรปิยพัทร วรรณณะ
๑๒. สามเณรปรีชา สิงหา      
๑๓. สามเณรชาญณรงค์ แก่นบุตร
๑๔. สามเณรพงศ์พัฒน์ สีคำ
๑๕. สามเณรอนุชา ต้นเกษ
๑๖. สามเณรพร้อมทรัพย์ พันธ์ธง
๑๗. สามเณรไกรราช งาสิทธิ์
๑๘. สามเณรจักพันธ์ ส่องสโรจน์

 

 

 บทบาท หน้าที่

 


 

  ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
- หลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นเหมาะสมแก่ผู้เรียน สนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
- มีหลักสูตรเหมาะสมหลากหลาย สนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจของผู้เรียนและท้องถิ่น
- เนื้อหาสาระของหลักสูตรมีความยืดหยุ่นตามสภาพของผู้เรียน มีการพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดของผู้เรียนและส่งเสริมการแก้ปัญหาของท้องถิ่น
- มีเอกสารประกอบหลักสูตรอย่างครบถ้วน และเพียงพอ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- หลักสูตรเหมาะสมสอดคล้องกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
- เน้นการเรียนการสอนวิชาบาลี และวิชาธรรมะอันเป็นหลักการในการปฏิบัติและเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 

ด้านจัดการเรียนการสอน
- มีการจัดการสอนโดยเน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล และกระบวนการรวมกลุ่ม
- มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน
- มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ และแสวงหาคำตอบด้วยตนเอง
- มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และสื่อที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้
- ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยการทำงานร่วมกับผู้อื่นและความรับผิดชอบร่วมกันอย่างมีเหตุผล
- มีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง

 

แผนกธรรม  เรียนในภาคเช้า โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้น นักธรรมชั้นตรี - เอก มีสถิตินักเรียนที่สอบผ่านในแต่ละชั้นเป็นจำนวนมาก

 

สายสามัญ  จัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

๑. ภาษาไทย

๒. วิทยาศาสตร์

๓. คณิตศาสตร์

๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕. สุขศึกษา และพลศึกษา

๖. ศิลปะ

๗. การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

๘. ภาษาต่างประเทศ

 

คอมพิวเตอร์

- เรียนคอมพิวเตอร์ฟรี

- สอนอินเตอร์เน็ตฟรี

- สอนการทำเว็บไซต์

 

กิจกรรมอื่นๆ

- มีกองทุนสามเณร

- การตอบผปัญหา

- และกิจกรรมอื่นๆอีกมามาย

 

 

     

 ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

     เนื่องจากว่าเป็นการจัดการศึกษาแบบให้เปล่าทุกอย่าง เช่นเครื่องนุ่งห่ม  อาหาร  ที่อยู่อาศัย  การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บไข้  หรืออาพาธ  ตลอดทั้งตำราเรียน  เครื่องเขียนทุกอย่างทางสำนักเรียนจัดหาให้หมด  และพระเณรที่พักอยู่ต่างวัด  ทางสำนักเรียนได้หารถ รับส่งให้ฟรี  ดังนั้นจึงเป็นภาระของเจ้าสำนักหรือผู้บริหารเป็นอย่างมาก จึงเกิดปัญหาต่างๆดังนี้
 ปัญหาด้านการจัดการ 
     โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญเป็นโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ไม่ได้สังกัดกระทรวง ครูไม่มีความมั่นคงในวิชาชีพ  จึงมีการเข้าออกอยู่เสมอและตามระเบียบก็มีการจำกัดวุฒิทางการศึกษา  แต่รัฐไม่มีงบประมาณสนับสนุน ค่าตอบแทนครูเจ้าหน้าที่จึงไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่แล้วจัดตามอัตภาพ
ปัญหาด้านงบประมาณ
      ขาดงบประมาณในการบริหารทุกอย่าง เพราะงบสนับสนุนจากรัฐมีน้อยต้องพึ่งตนเองเป็นส่วนมาก เกิดความไม่มั่นคงหลายด้าน ต้องอาศัยความเสียสละของบุคลากร บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน
ปัญหาบุคลากร
      เนื่องจากครูส่วนใหญ่เป็นผู้มาทำงานด้วยความศรัทธา เป็นผู้เสียสละ เนื่องจากว่ามีค่าตอบแทนที่น้อยนิด เมื่อคิดเปรียบเทียบกับผู้ทำงานหน่วยราชการอื่นๆ ซึ่งมีวุฒิการศึกษาที่เท่าเทียมกัน ฉะนั้นบุคลากรจึงมีการเข้า – ออกอยู่เสมอ และไม่มีความมั่นคง
ปัญหาการเรียน – การสอน
      เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่าง เช่นอัตราการเข้า – ออกของครูมีการเคลื่อนไหวสูงอยู่ตลอดเวลา เพราะว่าค่าตอบแทนต่ำแม้กรมการศาสนาจะอบรมหลักสูตรฝึกหัดครูก็ไม่อาจแก้ปัญหาได้ และการเปิดกว้างให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้เรียนโดยอิสระ หรือให้อิสระแก่ผู้เรียนมากเกินไป ในเรื่องระเบียบก็ทำให้หละหลวมได้เช่นกัน และพื้นฐานเดิมของนักเรียนที่จบ ป.๖ มาจากโรงเรียนประถมต่ำมาก  นักเรียนที่มาเรียนต่อ  ม.๑ ต้องย้อนกลับไปเรียนเริ่มต้น เขียน – อ่าน สระพยัญชนะก่อน บางรูปกว่าจะอ่านได้เขียนถูกต้องใช้เวลาเป็นปี

ปัญหาตัวผู้เรียนและสื่อการเรียนการสอน
     ผู้เรียนส่วนหนึ่งไม่ได้อยู่วัดที่เป็นสำนักเรียน คืออาศัยอยู่ต่างวัด ทางสำนักต้องนำรถไปรับ และส่งกลับจึงทำให้การเดินทางบางวันล่าช้าล่วงเลยเวลา  และนักเรียนเมื่อยล้าเสียเวลาในการเดินทาง  ส่วนสื่อการเรียนที่เป็นอุปกรณ์นั้นยังขาดแคลนอยู่มาก และสื่ออื่นๆ เช่น เครื่องมือทดลองทางวิทยาศาสตร์ ห้องโสต ห้องปฏิบัติการทดลอง ตลอดทั้งอาคารเรียนที่ถาวร ปัจจุบันนี้ยังใช้อาคารเรียนชั่วคราวอยู่ ดังนั้นทุกๆปีจึงมีการปรับปรุง ต่อเติมเสริมขึ้นใหม่มิได้เว้นในแต่ละปี นอกจากนี้นักเรียนต่างวัดที่ทางโรงเรียนเป็นภาระรับส่งเรียนทางโรงเรียนยังไม่มีที่พักให้เป็นที่ถาวรเพียงแต่มีที่พักชั่วคราวเท่านั้น

 

 ดังนั้นจึงสรุปปัญหาต่างๆไว้ดังนี้
๑. ปัจจุบันโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่ได้สังกัดกระทรวงโดยตรง
๒. ครู และบุคลากรได้ค่าตอบแทนต่ำมากไม่เป็นไปตามวุฒิ และขาดสวัสดิการ  จึงทำให้ครูมีอัตราการเข้า – ออกอยู่เสมอ 
๓. ผู้บริหารส่วนมากมีหลายตำแหน่ง หลายหน้าที่ ล้วนเป็นตำแหน่งหน้าที่สำคัญที่รับผิดชอบทั้งนั้นจึงทำงานส่วนนี้ไม่ได้เต็มที่
๔. เอกสาร ตำราเรียน คู่มือครู วัสดุการเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าอื่นๆไม่เพียงพอ
๕. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหาร  ทั้งด้านการจัดชื้ออุปกรณ์  ค่าตอบแทนครู  บุคลากรอาคารสถานที่
๖. สภาพของสถาบันการศึกษาสงฆ์  เป็นการบริหารแบบแยกส่วนออกจากการศึกษาของประชาชนทั่วไป  ดังนั้นจึงอยู่ในสภาพที่โดดเดี่ยวขาดการเหลียวแลจากหน่วยงานของรัฐ
    

    แต่พอจะมีความหวังอยู่บ้างกับ “ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ” ที่ได้กล่าวคำ ที่หน้าสนใจอยู่หลายคำ เช่น การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปีมาตรฐานการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา  และแนวการจัดการศึกษาแบบใหม่ของพระราชบัญญัติ  คงจะสนองความต้องการของวงการศึกษาสงฆ์ดีขึ้นกว่านี้ฯ
 

 ความคาดหวังในอนาคต

1.1 โรงเรียนมีความพร้อมในด้านสื่อการเรียน – การสอน  และทันสมัยนิยมในปัจจุบัน
1.2 โรงเรียนมีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่  มีห้องปฏิบัติการต่างๆ อย่างครบถ้วน
1.3 โรงเรียนมีความพร้อมในด้านบุคลากร  และบุคลากรมีความมั่นใจในการทำงาน  อบอุ่นในความเป็นอยู่มีสวัสดิการดี
1.4 โรงเรียนพร้อมรับบริการผู้สนใจที่จะเข้ามาศึกษาเล่าเรียน  ทั้งในถิ่นและต่างถิ่นได้อย่างกว้างขวาง  ทั้งอยู่ในเพศบรรพชิต และคฤหัสถ์
1.5 โรงเรียนพร้อมเป็นแหล่งศึกษางาน  ด้านอาชีพหลากหลาย คือ ผลิตเยาวชนให้มีมาตรฐานในการทำงานได้ทุกอย่าง
1.6 โรงเรียนเป็นที่ประสานงานต่างๆของรัฐ และแหล่งชุมชน  กลุ่มชนต่าง ๆ เพื่อการพัฒนา
 

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 
 

 

 แนวปฏิบัติของนักเรียน 
(STUDENT CODE OF CONDUCT)

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่หรือที่เข้ามาศึกษาใหม่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจฉิมวันวิทยาต้องมีหลักดังนี้


๑. นักเรียนต้องมาเรียนทุกวันและเข้าเรียนให้ครบทุกคาบ ถ้าไม่สามารถมาเรียนได้เนื่องจากป่วยหรือมีกิจธุระจำเป็น ต้องมีจดหมายลาให้ถูกต้องโดยมีผู้ปกครองหรือเจ้าอาวาสที่สังกัดลงนามรับรองทุกครั้ง
๒. นักเรียนต้องมาเข้าแถวไหว้พระสวดมนต์ร่วมกัน และฟังการอบรมหรือการประกาศข่าวบริการของทางโรงเรียนก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัน
๓. นักเรียนที่ทำหน้าที่เวรประจำวันต้องทำความสะอาดห้องให้เสร็จก่อนสัญญาณออด  ครั้งที่ ๑ และให้รักษาความสะอาดตลอดทั้งวัน
๔. เมื่อเวลา ๐๘.๑๐ น.สัญญาณออดครั้งที่ ๑ จะดังขึ้นนักเรียนต้องหยุดภารกิจทุกอย่างและเตรียมตัวไปเข้าแถว และต่อไปเวลา ๐๘.๑๕ น. สัญญาณออด ครั้งที่ ๒ จะดังขึ้นนักเรียนต้องเข้าแถวให้เรียบร้อย
๕. เมื่อเสร็จพิธีเข้าแถวแล้ว ประธานนักเรียนจะสั่งแยกเข้าห้องเรียน นักเรียนต้องเดินเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบ ไม่พูดคุย ไม่แตกแถว
๖. เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจำวิชาเข้าพบหรือเข้าสอน ให้หัวหน้าห้องเป็นผู้บอกทำความเคารพ โดยให้คำว่า “นักเรียน” ให้นักเรียนทุกรูปหยุดทำกิจกรรม นั่งตัวตรง หัวหน้าห้องเรียนบอกคำว่า
"ทำความเคารพ" ให้นักเรียนยืนตัวตรงแล้วยกมือไหว้ พร้อมทั้งกับกล่าวคำว่า “ อาจะริยัง วันทามิ” เมื่อรับคำสั่งจากผู้รับการเคารพ ให้นั่งแล้วจึงนั่งลง เมื่อหมดเวลาในคาบเรียนอาจารย์จะออกจากห้องเรียนหัวหน้าห้องเรียนบอก “นักเรียนทำความเคารพ” นักเรียนยืนตรงพร้อมกล่าวคำว่า “ โสตถิ เต โหตุ อาจริยะ” พร้อมกัน เมื่ออาจารย์ออกไปแล้วจึงนั่งลง ( เฉพาะกรณีที ครูสอนเป็นพระอาจารย์ )
๗. เมื่อหมดเวลาในคาบเรียนหนึ่งๆ หรือระหว่างเปลี่ยนคาบเรียน เปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน หากมีกิจจำเป็นที่จะต้องออกจากห้องเรียนให้รีบไปแล้วรีบกลับเข้าห้องเรียนโดยเร็ว ไม่ออกมาเดินนอกห้องเรียน ให้หัวหน้าและรองหัวหน้าเป็นผู้แนะนำดูแล
๘. การเดินผ่านหรือเดินสวนทางกลับพระอาจารย์จะต้องแสดงความนอบน้อมโดยการหลีกทางให้และก้มตัวลงเล็กน้อยหรือยืนตรงหันหน้ามาทางท่านยกมือไหว้หรือไม่ต้องก็ได้
๙. การพูดหรือสนทนากับพระอาจารย์จะต้องประนมมือในขณะที่พูดด้วยทุกครั้ง
๑๐. ในช่วงเวลาของการทำการเรียนการสอนนักเรียนจะต้องห่มผ้าด้วยวิธีห่มดองและรัดอกให้เรียบร้อยเป็นปริมณฑล และห้ามนักเรียนออกนอกเขตพื้นที่วัดโดยไม่จำเป็น
๑๑. นักเรียนต้องมีความรักสามัคคีในหมู่คณะและปฏิบัติต่อกันฉันญาติมิตร ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท หรือกลั่นแกล้งด้วยวิธีต่าง ๆ
๑๒. กิจกรรมใดๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น นักเรียนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือส่งเสริม สร้างสรรค์ และเสียสละ เพื่อความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาของนักเรียน
๑๓. นักเรียนต้องไม่ละเมิดศีลหรือกระทำการอันไม่สมควรแก่เพศบรรพชิตโดยยึดหลักธรรม “ เสขิยะวัตร”
๑๔. นักเรียนต้องงดเว้นจากสิ่งเสพติดใด ๆ ทุกชนิด
๑๕. นักเรียนต้องไม่มีความเกี่ยวข้องหรือติดต่อกับสตรีเพศในทำนองชู้สาวโดยเด็ดขาด
๑๖. การฉันภัตตาหารเพล สำหรับนักเรียนที่พักอยู่ต่างวัดนักเรียนต้องนำอาหารมาเองและต้องฉันร่วมกันในสถานที่ที่ทางโรงเรียนจัดให้เท่านั้น และต้องช่วยกันทำความสะอาดให้เรียบร้อย
๑๗. นักเรียนที่พักอยู่วัดอื่นต้อง ไป – กลับ กับรถรับส่งทางโรงเรียนเท่านั้นห้ามนักเรียนกลับก่อน หรือกลับเองโดยพละการ หากมีความจำเป็นต้องแจ้งขออนุญาตจากฝ่ายปกครองก่อน
๑๘. นักเรียนต้องช่วยกันถนอมรักษาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ อันเป็นสมบัติของโรงเรียนและพระศาสนา
 

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 

 

 
 

     ติดต่อเราผ่านฟอร์มเมล
อีเมลคุณ
เรื่อง
พิมพ์รายละเอียด


เมนูอีสาน
ประเพณี วัฒนธรรม ภาคอีสาน
วันสำคัญของพุทธศาสนา
ภาพพุทธประวัติ
การฝึกสมาธิ เจริญปัญญา
คาถาโบราณ ภาคอีสาน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
รวมยันต์
ความศักดิ์สิทธิ์ของว่าน
วอลเปเปอร์ ไทย-ลาว
ปฏิทินเทศกาลงานประเพณีอีสาน 19 จังหวัด
มาร่วมสร้างบุญกันเถอะ
+ สร้างศาลาการเปรียญ
+ สร้างหอระฆัง
+ สร้างพระประธาน
+ สร้างเมรุ
+ สร้างกุฎิ
+ สร้างประตูโขง
+ อานิสงส์ของบุญ
+ สร้างพระมหาเจดีย์
+ สร้างเวจกุฎิ(ห้องน้ำ)
+ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในวัด
+ สร้างกำแพงแก้ว/กำแพงวัด
+ สร้างศูนย์ผลิตสื่อธรรมะ/อื่นๆ
+ เพิ่มข้อมูลบูรณะได้ที่นี่
+ สร้างโบสถ์
เว็บบอร์ดซื้อขาย-ฟรี
+ บอร์ดวัดอีสาน นานาสาระธรรมและชีวิต
+ บอร์ดพีทีสกรีน (สกรีนร่มพรีเมี่ยม โลโก้ราคาพิเศษ)
watisan.watisan | สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

blog counter

เปิดดูเว็บวัดอีสาน จากต่างแดน  
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
www.watisan.com