หน้าหลัก สมัครสมาชิกธรรม เกี่ยวกับพระสงฆ์ รวมเว็บบอร์ด(สมัครสมาชิกก่อนใช้งาน)
เข้าระบบ สมาชิกวัดอีสาน
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียน สมาชิกธรรมใหม่
ถ้าอีก 3 วันจะตายแน่ๆ คุณจะทำอะไร
หาความสุขกับตัวเอง
ให้เวลากับครอบครัวและคนที่เรารัก
ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญ
วัดภาคอีสาน ร่วมโครงการวัดภาคอีสาน ร่วมโครงการ
+ วัดโพธาราม
+ วัดโพธิ์ศรี
+ วัดเขมาราม
+ วัดม่วงสวาสดิ์
+ วัดเกษรบ้านผึ้ง
+ วัดพนารักษ์ประชาราม
+ วัดทุ่งสว่าง
+ วัดดอนขวัญ
+ วัดเนกขัมมาราม
+ วัดปัจฉิมวัน เจ้าคณะอำเภอพนา
+ วัดเรืองฤทธิ์
+ วัดโสภณาราม (วัดบ้านจิก)
  โรงเรียน ในโครงการวัดอีสาน โรงเรียน ในโครงการวัดอีสาน
+ โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจฉิมวันวิทยา
+ โรงเรียนบ้านจานลาน ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
+ โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม
  ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ ในโครงการวัดอีสาน ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ ในโครงการวัดอีสาน
+ ศูนย์เด็กฯ วัดโพธิ์ศรี
+ ศูนย์เด็กฯ วัดเนกขัมมาราม
+ ศูนย์เด็กฯ วัดดอนขวัญ
+ ศูนย์เด็กฯ วัดบูรพา
  ตลาดนัดชุมชน ในโครงการวัดอีสาน ตลาดนัดชุมชน ในโครงการวัดอีสาน
+ สุนทรโปรโมชั่น หมอลำซิ่ง วงดนตรีสด อีเล็กโทน คาราโอเกะ
+ ส้มปลาตอง แหนมปลา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
+ ข้าวปุ้น ขนมจีน ข้าวเส้น จัดส่งทุกงานบุญ
+ ชุมชนปากคาดพัฒนา
+ น้ำดื่มเนกขัมทิพย์ คุณภาพน้ำแร่
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา
+ ธรรมจักร :: วงล้อแห่งธรรม
+ พระไทยเน็ต
+ รวมเว็บพระพุทธศาสนา
+ อัลบั้มภาพพระพุทธศาสนา
+ ห้องสนทนาธรรม
+ ห้องสวดมนต์ออนไลน์
+ สมาธิ
+ หนังสือธรรมะ
+ ลานธรรมจักร
+ คำสอนจากครูบาอาจารย์
+ อุดมพลดอทคอม : มรดกไทย มรดกโลก
+ ธรรมจักร :: วงล้อแห่งธรรม
+ กรมการศาสนา
+ สมเด็จพระสังฆราช
+ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
+ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
+ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (สมพน.)
+ บทความธรรมะ

อำเภอเมืองหนองคาย

 

   

เทศบาลเมืองหนองคายจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2478 ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองหนองคาย มีพื้นที่ประมาณ 4.5 ตารางกิโลเมตรต่อมาพื้นที่ลดลงเหลือ 3.2 ตารางกิโลเมตร เนื่องจากถูกน้ำโขงและน้ำฝนเกิดกัดเซาะตลิ่ง ต่อมาปี พ.ศ.2537 ได้จขอขยายเขตเทศบาลจากเดิม 3.2 ตารางกิโลเมตร เป็น 35.15 ตารางกิโลเมตร  

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
เทศบาลเมืองหนองคายเป็นพื้นที่ราบสูงค่อนข้างราบ พื้นที่ส่วนหนึ่งติดกับแม่น้ำโขง มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ลักษณะของพื้นที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 200 เมตร 
 อาณาเขตตำบล :
ทเศเหนือ ติดกับแม่น้ำโขงและประเทศสาธารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ ติดกับตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับตำบลกวนวัน 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรของเทศบาล 45,224 คน
ประชากรชาย 23,118 คน
ประชากรหญิง 23,106 คน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อชีพหลัก ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง ทำการเกษตร
 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. สะพานมิตรภาพไทย - ลาว
2. ศาลากู่แก้ว
3. วัดโพธิ์ชัย (หลวงพ่อพระใส)
4. อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ
5. หาดจอมมณี
6. ตลาดท่าเสด็จ 
 

 

 

ในอำเภอ

 

 

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 

 

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 

  

 

 

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 

 

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

เนื่องจากฐานะของทางตำบลในปัจจุบัน ได้รับการขยายเขตเพื่อรวมเข้ากับทางเทศบาลเป็นที่เรียบร้อย แต่ยังมีโครงสร้างหลักซึ่ประกอบด้วยหมู่บ้านต่างๆ ดังนี้ หมู่1 คุ้มจอมมณี หมู่2 คุ้มมีชัย หมู่3 คุ้มดอนแดงใต้ หมู่4 คุ้มดอนแดงเหนือ หมู่5 คุ้มดอนโพธิ์ หมู่6 คุ้มบ้านเหล่าจอมมณี หมู่7 คุ้มสามัคคี หมู่8 คุ้มบ้านโคกแมงเงา หมู่9คุ้มดอนกลาง 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพโดยทั่วไปของ ต.มีชัย
เนื่องจากเป็น ตำบลที่เป็นเขตของเทศบาลเมือง ( ได้รับการขยายเขตเมื่อปี พ.ศ.2540 ) และมีที่ตั้งอยู่ติดแม่น้ำโขงตลอดแนวทิศเหนือ สภาพโดยทั่วไปจึงคล้ายคลึงกับเมืองต่างๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณริมลำน้ำ เป็นตำบลที่ค่อนข้างที่จะไม่พัฒนาสภาพเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ แต่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่บริการการท่องเที่ยวแทน.. 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ จรดแม่น้ำโขงตลอดแนว
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลหนองกอมเกาะ ตำบลโพธิ์ชัย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลในเมือง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลกวนวัน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลากหลายแตกต่างกันออกไป ไม่มีการประกอบการเกษตรเป็นหลัก เนื่องจากการขยายเขตของเทศบาล จึงมีผู้ที่ประกอบอาชีพทำธุรกิจและข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก รวมถึงอาชีพพนักงานบริการทั่วไป 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
หาดจอมมณี ( พัทยาแห่งอิสาน )
สวนสาธารณหนองถิ่น
สะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว
 

 

ในตำนานอุรังคนิทานได้กล่าวถึง หมื่นกางโฮง(กลางโรง) ได้อพยพผู้คนมาจากเมืองสาเกตุ(จังหวัดร้อยเอ็ด)เพราะเมืองล่ม มาตั้งบ้านเรือนอยู่ปาก "ห้วยคุก" และการบรรจุพระธาตุบังพวน(พระธาตุขี่โพนหรือกระเพาะอาหาร) ซึ่งอยู่ใต้เมืองนี้ด้วย และตำนานท้องถิ่นว่ามีเจ้ามหาชีวิตลาวองค์หนึ่งทำคุคำ(ครุทองคำ)มาตกที่ห้วยนี้ จึงเรียกว่า "ห้วยคุกทองคำ" และกร่อนเสียงเป็น "คุก" จนตั้งเมืองและเวียง(นคร)ขึ้นจึงเรียกชื่อตามว่า "เวียงคุก" 

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบลุ่มและที่ดอนยาวไปตามลำน้ำโขง อาชีพของชาวเวียงคุกส่วนใหญ่ทำการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ เช่นทำนา ยาสูบ ข้าวโพด มะเขือเทศ แตงกวา และพืชผักต่างๆ 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือจดตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย
ทืศใต้จดตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย
ทิศตะวันออกจดตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย
ทิศตะวันตกจดตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 7,090 คน เป็นชาย 3,525 คน เป็นหญิง 3,565 คน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน ประมง ค้าขาย รับจ้างทั่วไป 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
วัดเทพพระพลประดิษฐาราม
วัดยอดแก้ว 

 

 

เมื่อประมาณ 500 ปีที่แล้ว พระวอได้อพยพผู้คนจากเมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว โดยการล่องแพตามลำน้ำโขง พอมาถึงบ้านค้อ แพก็ไม่เคลื่อนต่อไป พระวอจึงนำคณะขึ้นตั้งบ้านเรือนที่บริเวณบ้านค้อ ในบริเวณบ้านค้อมีสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น บุ่งเรือคำ สถานที่นี้เป็นที่หยุดพักของนักแสวงบุญที่เดินทางมากราบไหว้บูชาพระธาตุเมืองหนองคาย เมื่อตั้งบ้านเรือนแล้วในช่วงว่างจากงานชาวบ้านจะจัดงานประเพณีต่าง ๆ ขึ้น เช่น การแข่งขันเรือก้อม ในการแข่งขันเรือก้อม ชาวบ้านจะต้องพายให้ถึงบุ่งเรือคำ เมื่อพายถึงบุ่งเรือคำแล้ว เรือทุกลำจะพายไม่ไป พวกฝีพายจึงลงงมดู ชาวบ้านริมฝั่งร้องถามว่า เรือเป็นอะไรจึงร้องตอบว่า งมหิน พวกฝีพายบพบว่าเป็นก้อนหินในน้ำเป็นลักษณะหินก้อนใหญ่วางทับกันอยู่ในน้ำโขง จากนั้นชาวบ้านจึงเรียกบ้านงมหินและกลายเป็นหินโงม ในปัจจุบันประกาศตั้งเป็นตำบล ปี 2457 

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
มี 8 หมู่บ้าน เป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ริมลำน้ำโขง มีการทำนา 2 ครั้ง/ปี ชาวบ้านส่วนหนึ่งมีอาชีพประมง จับปลาน้ำโขง 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ แม่น้ำโขง
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,231 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,009 หลังคาเรือน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ที่ทำการ อบต.หินโงม
2. สถานีอนามัยตำบลหินโงม
3. ลำน้ำโขง 

ตำบลหนองกอมเกาะ เดิมขึ้นอยู่กับตำบลมีชัยต่อมาในปี พ.ศ.2524ได้แยกออกมาเป็นตำบลหนองกอมเกาะ แบ่งเขตการปกครองเป็น 11 หมู่ บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านดอนดู่ หมู่ 2 บ้านนาไก่ หมู่ 3 บ้านคุยนางขาว หมู่ 4 บ้านนาเหลาทอง หมู่ 5 บ้านนาทา หมู่ 6 บ้านโนนธาตุ หมู่ 7 หนองเดิ่น หมู่ 8 บ้านแจ้งสว่าง หมู่ 9 บ้านหนองกอมเกาะ หมู่ 10 บ้านหนองขาม หมู่ 11 บ้านศรีเจริญ 

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะเป็นดินทราย มีหนองน้ำใหญ่บริเวณริมตำบล มีเนื้อที่ประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,250 ไร่ 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาลเมืองหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เมืองหมี อ.เมือง จ.หนองคาย 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,121 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,301 หลังคาเรือน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา รับจ้าง
อาชีพเสริม รับจ้าง จักสาน 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. สถานีอนามัย
2. องค์การบริหารส่วนตำบล
3. หนองกอมเกาะ
4. วัดศรีเจริญ
5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาหนองคาย
6. ตลาดแจ้งสว่าง 

 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 ตำบลโพธิ์ชัย เป็นตำบลที่มีชุมชนอพยพมาตั้งถิ่นฐานมานาน โดยมีขุนพูน เป็นกำนันคนแรก มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ต่อมาเทศบาลเมืองหนองคายได้ขยายพื้นที่การปกครอง หมู่บ้านส่วนใหญ่ของตำบลจึงอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาล เหลือเพียง 2 หมู่บ้านคือบ้านโนนสังข์ และบ้านหนาดที่อยู่นอกเขตเทศบาล เลยถูกรวมให้ขึ้นกับตำบลมีชัย ต่อมาตำบลมีชัยได้ขยายหมู่บ้านประมาณ 20 หมู่บ้าน ในปี 2513 ก็เลยแยกเป็นตำบลโพธิ์ชัยขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยมีนายผอง อินทรวงศ์ เป็นกำนัน มีจำนวน 12 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านในเขตเทศบาล 4 หมู่บ้าน อยู่ในเขตของ องค์การบริหารส่วนตำบล 8 หมู่บ้าน 

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม จึงมีการทำนาสองครั้ง สภาพดินเป็นดินทรายปนดินเหนียว ป่าไม้ค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของตำบล ซึ่งสภาพพื้นที่เป็นที่เนินสูงและเป็นแหล่งหินลูกรัง ที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งของจังหวัดหนองคาย มีหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่กลางตำบลที่เรียกว่า "หนองคาย" หมู่บ้านต่างๆจะตั้งอยู่รอบๆหนองน้ำแห่งนี้และริมถนนมิตรภาพก่อนจะถึงตัวเมืองหนองคาย 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ แม่น้ำโขง
ทิศใต้ ติดกับ ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,437 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,526 หลังคาเรือน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
2.สถานีอนามัยตำบล 

เดิมตำบลวัดธาตุขึ้นอยู่กับตำบลหาดคำ ซึ่งมีหมู่บ้านจำนวน 17 หมู่บ้าน ต่อมาในปี 2510 ได้แยกออกจากตำบลหาดคำ มาตั้งเป็นตำบลวัดธาตุ เริ่มแรกมี 9 หมู่บ้าน ปัจจุบันมี 14 หมู่บ้าน 

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย ไปทางถนนอำเภอโพนพิสัย ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 4.50 กิโลเมตร เนื้อที่ 59.20 ตารางกิโลเมตร หรือ 37,000 ไร่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีหินลูกรังปะปนบางส่วน 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหาดคำ และ เทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโพธิ์ชัย และ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,339 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,193 หลังคาเรือน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขายและรับจ้าง 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.วัดธาตุ
2. สถานีอนามัย
3. วัดศรีบัวนาง 

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล วัดธาตุ :
ที่อยู่ : 111 หมู่ 1 บ้านเมืองบาง ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร : 042 901050 , 042 432657 Fax : 042 

 ตำบลบ้านเดื่อแต่ก่อนขึ้นอยู่กับตำบลหินโงม ต่อมาในปี พ.ศ.2503 แยกออกมาเป็นตำบลบ้านเดื่อ มี 6 หมู่บ้าน จนถึงปัจจุบันมีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหมากก่อง หมู่ 2 บ้านเดื่อเหนือ หมู่ 3 บ้านเสริมสุข หมู่ 4 บ้านหัวหาดใต้ หมู่ 5 บ้านพวกใต้ หมู่ 6 บ้านปากสวย หมู่ 7 บ้านหัวหาดเหนือ หฒุ่ 8 บ้านเดื่อใต้ หมู่ 9 บ้านพวกเหนือ หมู่ 10 บ้านหมากก่อง หมู่ 11 บ้านหมากก่อง หมู่ 12 บ้านหมากก่อง หมู่ 13 บ้านหมากก่อง หมู่ 14 บ้านหมากก่อง หมู่ 15 บ้านหมากก่อง หมู่ 16 บ้านหมากก่อง 

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ แม่น้ำโขง
ทิศใต้ ติดกับ แม่น้ำสวย
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำสวย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,333 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,815 หลังคาเรือน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง ปลูกผัก ปลูกยาสูบ 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. องค์การบริหารส่วนตำบล
2. สถานีอนามัย
3. วัดพระนอน
4. สถานที่ดูบั้งไฟพญานาค
5. สถานีตำรวจตำบลบ้านเดื่อ 

 

เดิมชื่อตำบลดอนหมู ต่อมาปี พ.ศ. 2495 เปลี่ยนชื่อเป็นตำบลพระธาตุบังพวน เนื่องจากตั้งชื่อให้สอดคล้องกับโบราณสถานคู่บ้านคู่เมือง นั้นก็คือ วัดพระธาตุบังพวน ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของคนในชุมชน กำนันคนแรกชื่อ นายพา แสงสีอ่อน 

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบ มีแหล่งน้ำ หนอง บึง กระจายกันอยู่ทั่วไปทั้งตำบล สามารถพัฒนาขุดลอกเพื่อนำมาใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปะโค, ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านฝาง กิ่ง อ.สระใคร จ.หนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านถ่อน, ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 10,968 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,474 หลังคาเรือน
 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม จักสาน ทอเสื่อ 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดนิมิตธรรม
2. วัดป่าวังธรรม
3. วัดพระธาตุบังพวน
4. วัดพิเศษสังฆาลัย
5. วัดโพธิ์ชัยพฤกษ์
6. วัดโพธิ์ตาก
7. วัดยางคำ
8. วัดศรีรัตนานุกูล
9. วัดศรีสว่างโคกคำ
10. วัดศิริมงคล
11. วัดสว่างพัฒนานุกูล
12. วัดสามัคคีเจริญธรรม
13. วัดสาลวรรณนิมิต 

 

บ้านปะโค หรือชื่อเดิมว่า เมืองพระโค ตั้งเมื่อ 300 กว่าปีมาแล้ว ซึ่งแต่ก่อนขึ้นกับตำบลเวียงคุก ต่อมาแยกเป็นตำบลปะโค เมื่อปี พ.ศ. 2524 จำนวน 5 หมู่บ้าน ปัจจุบันตำบลปะโคมีจำนวน 7 หมู่บ้าน มีกำนันชื่อ นายประยงค์ พุนานิน อยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลปะโค 

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบลุ่ม แม่น้ำโขงท่วมถึงในฤดูฝน ประชาชนในตำบลปะโคส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ทำนา อาชีพรองคือ การเลี้ยงปลาบ่อดิน เลี้ยงไก่ 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.เมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ทิศใต้ ติดกับ เทศบาลตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.หนองกอมเกาะ, อบต.พระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำโขง 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,746 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,301 หลังคาเรือน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
วัดพระธาตุโพนจิกเวียงวัว 

 

 

ตำบลสีกายเดิมขึ้นอยู่ในการปกครองของตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย ในปี 2525 จึงได้แยกออกมาเป็นตำบลสีกายมี 8 หมู่บ้าน 

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลสีกายอยู่ห่างจากอำเภอเมืองหนองคาย 20 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำการเกษตร หมู่บ้านตั้งเรียงรายอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำโขงและลำน้ำสวย 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ลำน้ำโขง
ทิศใต้ ติดกับ ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,508 คน และจำนวนหลังคาเรือน 785 หลังคาเรือน
 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย
2. สถานีอนามัยตำบลสีกาย
3. ลำน้ำโขง
4. วัดบ้านจอมแจ้ง 

 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 ตำบลกวนวัน จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2345 หรือประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว เดิมชื่อบ้านกวนวัน โดยมีนายวัน เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ต่อมาจึงจัดตั้งเป็นตำบลกวนวัน มีจำนวน 6 หมู่บ้าน ต่อมาเพิ่มเป็น 13 หมู่บ้าน และในปี พ.ศ. 2524 ได้มีการแยกหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน เพื่อจัดตั้งเป็นตำบล คือ ตำบลเมืองหมี และเหตุที่มีการตั้งชื่อตำบลเป็นกวนวัน คือสืบเนื่องมาจาก กวน ซึ่งแปลว่าผู้ใหญ่บ้าน และวัน คือชื่อผู้ใหญ่บ้านที่มาตั้งหมู่บ้านครั้งแรก และจึงเป็นชื่อที่มาของตำบลกวนวันในปัจจุบัน 

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลกวนวันมีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วงขังในฤดูฝน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ การเกษตร ปลูกข้าวและทำสวนยาสูบ 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ทิศใต้ ติดกับ สปป.ลาว มีแม่น้ำโขงกั้นพรมแดน
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ สปป.ลาว มีแม่น้ำโขงกั้นพรมแดน 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,247 คน และจำนวนหลังคาเรือน 980 หลังคาเรือน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวนยาสูบและทำสวนผัก 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดพระไชยเชษฐา
2. เรือของนางคำหยาด 

ตำบลหาดคำ แต่เดิมขึ้นกับตำบลวัดธาตุ ต่อมาปี พ.ศ. 2507 ได้แยกออกมาตั้งเป็นตำบลหาดคำ มีจำนวน 8 หมู่บ้าน และมีการจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่เป็น 15 หมู่บ้าน ต่อมาได้แยกไปขึ้นกับเทศบาลเมือง จำนวน 3 หมู่บ้าน ปัจจุบันตำบลหาดคำมีจำนวน 12 หมู่บ้าน 

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ แม่น้ำโขง
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโพธิ์ชัย, ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,244 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,141 หลังคาเรือน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง ปลูกยาสูบ ปลูกลำใย ปลูกผัก 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดคำ
2. สถานีตำรวจชุมชนตำบลหาดคำ
3.สถานีอนามัยตำบลหาดคำ
4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย
5. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
6. วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
7. โรงงานสุรากรมสรรพสามิตจังหวัดหนองคาย
8. ศูนย์ขยายพันธุ์ไม้ผลเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

 ตำบลค่ายบกหวานอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอเมืองหนองคายมีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านนาฮี หมู่2 บ้านบกหวาน หมู่3 บ้านโพนตาล หมู่4 บ้านโคกสำราญ หมู่5 บ้านหนองหมื่น หมู่6 บ้านหนองสองห้อง หมู่7 บ้านคำโป้งเป้ง หมู่8 บ้านหนองสองห้องน้อย หมู่9 บ้านดอนกอก หมู่10 บ้านหนองสองห้อง หมู่11 บ้านหนองสองห้องใหญ่ หมู่12 บ้านค่ายนคร หมู่13 บ้านโพธิ์เงิน หมู่14 บ้านอนามัย หมู่15 บ้านบุญเพียง 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.โพธิ์ชัย, ต.หนองกอมเกาะ, ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.พระธาตุบังพวน, ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง และ ต.สระใคร กิ่ง อ.สระใคร จ.หนองคาย 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,338 คน 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดโชคอำนวยพร
2.วัดดงพระเจ้าพรหมวิหาร
3.วัดตนเย็นนา
4.วัดเทพนิมิตวนาราม
5.วัดบุญเรืองสุวรรณณาราม
6.วัดพระประดิษฐ์
7.วัดโพธิสมภาร
8.วัดวรเขตวนาราม
9.วัดศรีบัวบาน
10.วัดศิลาเขตอุดม
11.วัดศิลาโบราณ 

 

 

เดิมขึ้นกับตำบลค่ายบกหวาน เมื่อปี 2514 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งตำบลสองห้อง เหตุที่ใช้ชื่อ สองห้อง เนื่องจากใช้ชื่อตามหมู่บ้านหนองสองห้อง ซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่ คาดว่าจะขึ้นกับตำบลสองห้อง แต่หลังจากจัดตั้งตำบลสองห้อง ผู้ใหญ่บ้านสองห้องไม่ได้รับคัดเลือกเป็นกำนันตำบลสองห้อง ดังนั้นหมู่บ้านหนองสองห้องจึงขึ้นกับตำบลค่ายบกหวานหมือนเดิม แต่ตำบลสองห้องยังใช้ชื่อสองห้อง เช่นเดิม กำนันคนแรกคือ นายพวง สุระคาย มีจำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน 

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบลุ่ม มีลำน้ำสวยไหลผ่าน และมีลำห้วยเล็ก ๆ ไหลผ่าน สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้ ฤดูแล้งทุ่งนาจะเป็นที่ราบ สามารถใช้เลี้ยงสัตว์ประเภทโค-กระบือได้ 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ทิศใต้ ติดกับ อบต.สระใคร กิ่งอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.บ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.สระใคร กิ่งอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,541 คน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เพาะเห็ด จักสาน 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. องค์การบริหารส่วนตำบล
2. วัดเกาะแก้วบุญกว้าง บ้านสวยหลง
3. หนองปลาขาว 

บ้านเมืองหมีใหญ่ หมู่ที่ 1 เป็นหนึ่งใน 13 หมู่บ้านของตำบลกวนวัน และเหตุที่มีชื่อหมู่บ้านว่าบ้านเมืองหมีใหญ่ เพราะว่าในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธราช เป็นผู้ครองเมืองเวียงจันทร์ ในบริเวณบ้านเมืองหมีใหญ่ในปัจจุบันได้มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่และมีหมีใหญ่มาตายกองเต็มอยู่บริเวณนี้ ชาวบ้านสมัยนั้นจึงตั้งชื่อว่าบ้านเมืองหมีใหญ่ และต่อมาในปี 2524 จึงได้แยกหมู่บ้านจำนวน 6 หมู่บ้านออกจากตำบลกวนวันและตั้งชื่อตำบลใหม่ว่า "ตำบลเมืองหมี" ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 7 หมู่บ้าน 

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นตำบลที่มีพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง จากแม่น้ำโขง และคลองสาขา อาชีพหลักของประชาชนตำบลเมืองหมี คืออาชีพเกษตรกรรม คือ ทำนา ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.กวนวัน อ.เมือง จ.หนองคาย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองกอมเกาะ, เทศบาลเมืองหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,085 คน และจำนวนหลังคาเรือน 934 หลังคาเรือน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวนผัก 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดวาปีประดิษฐ์
2. ร้านกุ้งเต้น
3. ร้านเนื้อย่างเกาหลี 

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

ข้อมูลจากไทยตำบล.คอม


เมนูอีสาน
ประเพณี วัฒนธรรม ภาคอีสาน
วันสำคัญของพุทธศาสนา
ภาพพุทธประวัติ
การฝึกสมาธิ เจริญปัญญา
คาถาโบราณ ภาคอีสาน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
รวมยันต์
ความศักดิ์สิทธิ์ของว่าน
วอลเปเปอร์ ไทย-ลาว
ปฏิทินเทศกาลงานประเพณีอีสาน 19 จังหวัด
มาร่วมสร้างบุญกันเถอะ
+ สร้างศาลาการเปรียญ
+ สร้างหอระฆัง
+ สร้างพระประธาน
+ สร้างเมรุ
+ สร้างกุฎิ
+ สร้างประตูโขง
+ อานิสงส์ของบุญ
+ สร้างพระมหาเจดีย์
+ สร้างเวจกุฎิ(ห้องน้ำ)
+ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในวัด
+ สร้างกำแพงแก้ว/กำแพงวัด
+ สร้างศูนย์ผลิตสื่อธรรมะ/อื่นๆ
+ เพิ่มข้อมูลบูรณะได้ที่นี่
+ สร้างโบสถ์
เว็บบอร์ดซื้อขาย-ฟรี
+ บอร์ดวัดอีสาน นานาสาระธรรมและชีวิต
+ บอร์ดพีทีสกรีน (สกรีนร่มพรีเมี่ยม โลโก้ราคาพิเศษ)
watisan.watisan | สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

blog counter

เปิดดูเว็บวัดอีสาน จากต่างแดน  
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
www.watisan.com