หน้าหลัก สมัครสมาชิกธรรม เกี่ยวกับพระสงฆ์ รวมเว็บบอร์ด(สมัครสมาชิกก่อนใช้งาน)
เข้าระบบ สมาชิกวัดอีสาน
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียน สมาชิกธรรมใหม่
ถ้าอีก 3 วันจะตายแน่ๆ คุณจะทำอะไร
หาความสุขกับตัวเอง
ให้เวลากับครอบครัวและคนที่เรารัก
ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญ
วัดภาคอีสาน ร่วมโครงการวัดภาคอีสาน ร่วมโครงการ
+ วัดโพธาราม
+ วัดโพธิ์ศรี
+ วัดเขมาราม
+ วัดม่วงสวาสดิ์
+ วัดเกษรบ้านผึ้ง
+ วัดพนารักษ์ประชาราม
+ วัดทุ่งสว่าง
+ วัดดอนขวัญ
+ วัดเนกขัมมาราม
+ วัดปัจฉิมวัน เจ้าคณะอำเภอพนา
+ วัดเรืองฤทธิ์
+ วัดโสภณาราม (วัดบ้านจิก)
  โรงเรียน ในโครงการวัดอีสาน โรงเรียน ในโครงการวัดอีสาน
+ โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจฉิมวันวิทยา
+ โรงเรียนบ้านจานลาน ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
+ โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม
  ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ ในโครงการวัดอีสาน ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ ในโครงการวัดอีสาน
+ ศูนย์เด็กฯ วัดโพธิ์ศรี
+ ศูนย์เด็กฯ วัดเนกขัมมาราม
+ ศูนย์เด็กฯ วัดดอนขวัญ
+ ศูนย์เด็กฯ วัดบูรพา
  ตลาดนัดชุมชน ในโครงการวัดอีสาน ตลาดนัดชุมชน ในโครงการวัดอีสาน
+ สุนทรโปรโมชั่น หมอลำซิ่ง วงดนตรีสด อีเล็กโทน คาราโอเกะ
+ ส้มปลาตอง แหนมปลา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
+ ข้าวปุ้น ขนมจีน ข้าวเส้น จัดส่งทุกงานบุญ
+ ชุมชนปากคาดพัฒนา
+ น้ำดื่มเนกขัมทิพย์ คุณภาพน้ำแร่
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา
+ ธรรมจักร :: วงล้อแห่งธรรม
+ พระไทยเน็ต
+ รวมเว็บพระพุทธศาสนา
+ อัลบั้มภาพพระพุทธศาสนา
+ ห้องสนทนาธรรม
+ ห้องสวดมนต์ออนไลน์
+ สมาธิ
+ หนังสือธรรมะ
+ ลานธรรมจักร
+ คำสอนจากครูบาอาจารย์
+ อุดมพลดอทคอม : มรดกไทย มรดกโลก
+ ธรรมจักร :: วงล้อแห่งธรรม
+ กรมการศาสนา
+ สมเด็จพระสังฆราช
+ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
+ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
+ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (สมพน.)
+ บทความธรรมะ

อำเภอท่าบ่อ

 

   

 ตำบลสีกายเดิมขึ้นอยู่ในการปกครองของตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย ในปี 2525 จึงได้แยกออกมาเป็นตำบลสีกายมี 8 หมู่บ้าน 

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลสีกายอยู่ห่างจากอำเภอเมืองหนองคาย 20 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำการเกษตร หมู่บ้านตั้งเรียงรายอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำโขงและลำน้ำสวย 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ลำน้ำโขง
ทิศใต้ ติดกับ ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,508 คน และจำนวนหลังคาเรือน 785 หลังคาเรือน
 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย
2. สถานีอนามัยตำบลสีกาย
3. ลำน้ำโขง
4. วัดบ้านจอมแจ้ง 

 

 

ในอำเภอ

 

 

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 

 

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 

  

 

 

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 

 

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 ตำบลน้ำโมงก่อตั้งครั้งแรกก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีนายอยู่ วงศ์สุวรรณ เป็นกำนัน ต่อมาได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงได้ยกเลิกตำบล เมื่อ ปี พ.ศ. 2486 โดยขึ้นกับตำบลท่าบ่อ ได้ 2 ปี เมื่อสงครามโลกสงบลงจึงได้แยกออกมาเป็นตำบลน้ำโมงเช่นเดิม เมื่อปี พ.ศ. 2488 โดยมีนายพล ศรีอ้วน เป็นกำนัน จนสิ้นอายุราชการ จึงได้แต่งตั้งนายประเวศน์ ศรีอ้วน ขึ้นเป็นกำนันคนต่อมา และได้เสียชีวิตลง คนต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำธรรมชาติ มีแม่น้ำโมงไหลผ่านทางตอนเหนือของตำบล ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ มีการอนุรักษ์ประเพณีต่าง ๆ 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ และ ตำบลโพธิ์ตาก กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านว่าน, ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาลตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,467 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,359 หลังคาเรือน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เย็บผ้าโหล 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัด
2. อบต.
3. สถานีอนามัย
4. โรงเรียน 

 

บ้านเดื่อนับว่าเป็นหมู่บ้านที่มีอายุการก่อตั้งมานาน ประมาณ 300 ปีมาแล้ว ผู้เป็นหัวหน้ามาปักหลักฐานครั้งแรก จากการบอกเล่าของผู้มีอายุในหมู่บ้านหลายท่าน ได้ให้ข้อมูลคล้ายคลึงกันว่า กลุ่มชนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานครั้งแรก เป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากจังหวัดอุบลราชธานี จากอำเภอยโสธร (ปัจจุบันเป็นจังหวัดยโสธร) โดยมาตั้งหมู่บ้านชื่อ "หมู่บ้านหนองจอก" ต่อมาหมู่บ้านแห่งนี้เกิดโรคระบาด และมีการรบกวนจากพวกโจรฮ่อ (จีนฮ่อ) จึงได้อพยพกันมาตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่ห่างจากที่เดิม ประมาณ 3 กิโลเมตร ตั้งชื่อหมู่บ้าน "บ้านเดื่อ" ซึ่งถือเอาสัมมัญญานามจากต้นมะเดื่อขนาดใหญ่ที่ขึ้นอยู่ในบริเวณนั้น 

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบลุ่ม ดินปนทราย 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโพนสา, ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองนาง, ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,497 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,350 หลังคาเรือน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ค้าขาย ตัดเย็บเสื้อผ้า กะแตยอ เตาฮั่งโล้ 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดบ้านจอก
2) วัดลำดวน
3) วัดโพธิ์ย้อย 

จากคำบอกเล่ากลุ่มชนมาจากจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุตรดิตถ์ มีการก่อตั้งมาประมาณ 250 ปี มีกำนันปกครองตำบลมาแล้ว 13 คน มีหมู่บ้านทั้งหมด 8 หมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาและป่าไม้ มีลำห้วยโมงไหลผ่าน มีหนองคลองบึงจำนวนมาก พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ. 2542 

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีห้วยหนองคลองบึงเป็นจำนวนมาก มีลำห้วยโมงไหลผ่าน มีหนองน้ำใหญ่ชื่อหนองกวด พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการทำนา 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ และ กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลนางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,089 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,008 หลังคาเรือน
 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ตัดเย็บเสื้อผ้า เลี้ยงไก่พื้นเมือง สานเข่งปลาทู เพาะเห็ดนางรม 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา
2. โรงเรียนบ้านกวด-โคกสว่าง
3. สถานีอนามัยตำบลนาข่า
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาข่า
5. ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านพฤกษาหาร
6. วัดผาสุการาม
7. วัดบ้านนาข่า
8. ไปรษณีย์ตำบลนาข่า 

 

 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 ตำบลกองนางตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอท่าบ่อ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านกองนาง หมู่2 บ้านกองนาง หมู่3 บ้านปากมาง หมู่4 บ้านป่าสัก หมู่5 บ้านหงษ์ทอง หมู่6 บ้านสามขา หมู่7 บ้านนาบง หมู่8 บ้านดอนหมี หมู่9บ้านป่าสักใต้ หมู่10 บ้านกองนาง หมู่11 บ้านกองนาง 

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
เขตตำบลกองนางมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 29 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,125 ไร่ 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
ทิศใต้ ติดกับ ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,588 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,666 หลังคาเรือน
 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เพาะพันธุ์ปลา 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดจำปาทอง
2.วัดดอนหมี
3.วัดธาตุปากมาง
4.วัดปากท่อ
5.วัดพระยืน
6.วัดโพธิ์ศรีอนงคาราม
7.วัดศรีชมชื่น
8.วัดสระสุวรรณ
9.วัดสักกวนาวาส
10.วัดสุคนธาราม
11วัดหงษ์ทอง
12.วัดหนองยางคำ
13.หาดทราบ้านกองนาง 

 ตำบลบ้านถ่อนแยกออกมาจากตำบลบ้านเดื่อเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2510 แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน และต่อมาตำบลบ้านถ่อนได้แยกออกเป็นตำบลหนองนาง ปัจจุบันตำบลบ้านถ่อนแบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโพนงาม หมู่ 2 บ้านโนนศิลา หมู่ 3 บ้านถ่อนใต้ หมู่ 4 บ้านดอนแดง หมู่ 5 บ้านถ่อนเหนือ หมู่ 6 บ้านหนองกก หมู่ 7 บ้านถ่อนโพธิ์ศรี หมู่ 8 บ้านโพนเจริญ มีกำนันคนแรก คือ จ่าสิบเอกหมุน ก่ำพระบาง 

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม สลับที่ดอนบางแห่งมีแม่น้ำลำคลอง และห้วยหนองหลายแห่ง เป็นแหล่งอาหารของราษฎรภายในเขต อบต.มีเนื้อที่ประมาณ 36.55 ตารางกิโลเมตร 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,940 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,342 หลังคาเรือน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย ทำไร่ 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดกัสสปมธุโรม (วัดหนองกก) 

 

ตำบลโพนสา มีพื้นที่ประมาณ 24.36 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสา 23 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็นเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เกิดตาม พรบ.องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 16 คน มีพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาล 5 หมู่บ้าน และมีพื้นที่เต็มส่วน 4 หมู่บ้าน 

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม คนในพื้นที่เป็นเกษตรกรส่วนมาก มีอาชีพทำไร่ยาสูบ ทำสวนมะเขือเทศ ทำที่นอน 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ แม่น้ำโขง และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ ติดกับ ลำห้วยคุก ต.บ้านเดื่อ, ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับ ลำห้วยคุก ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,192 คน และจำนวนหลังคาเรือน 766 หลังคาเรือน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำที่นอน
อาชีพเสริม เย็บผ้าสำเร็จรูป 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดเทพมงคล
2. วัดแก้วบัวบาน
3. วัดดอนโพธิ์
4. วัดกุมภประดิษฐ์ 

 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

ตำบลโคกคอนได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 400 ปีมาแล้ว ตามตำนานที่ได้รับการบอกกล่าวเล่าขานจากผู้เฒ่าผู้แก่ดังนี้ มีราษฎรประมาณ 26 ครัวเรือนได้อพยพหลบหนีการสงครามฮ่อ (จีนใหญ่) มาจากหมู่บ้านท่าช้าง ประเทศลาว ซึ่งในสมัยนั้นแม่น้ำโขงมีขนาดกว้างไม่มากนัก การไป-มาสะดวกมาก การอพยพจึงได้ขนสัมภาระ ทรัพย์สินเงินทองติดตัวมาด้วยเท่าที่จำเป็น มีครอบครัวหนึ่งได้หาบครกหินเคลือบทองคำมาด้สย ซึ่งเป็นครกหินที่มีขนาดใหญ่ ขนาดกว้างมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 ซม. สูง 45 ซม. พอมาถึงบริเวณนี้จึงหยุดการเดินทาง ตั้งเป็นหมู่บ้านเรียกว่า "บ้านโคกคอน"  

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในการทำนา มีเนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นป่า มีแหล่งน้ำธรรมชาติ 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ บ้านหนองแวง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
ทิศใต้ ติดกับ บ้านหนองผือ ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านโพนธาตุ ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านโพนพระ ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,307 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,204 หลังคาเรือน
 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เย็บผ้าโหล 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดศรีสะอาด
2. องค์การบริหารส่วนตำบล
3. สถานีอนามัย
4. โรงเรียน 
 

 ชาวบ้านได้แตกความสามัคคีกัน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 3 ได้แยกตัวมุ่งหน้าไปตามชายป่าทางทิศตะวันตก จนกระทั่งได้พบหนองน้ำแห่งหนึ่ง ซึ่งมีบริเวณกว้างขวาง และมีน้ำใสสะอาด ทิวทัศน์สวยงาม มีความร่มรื่น เหมาะแก่การตั้งรกรากถิ่นฐานเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันนี้ก็คือบึงศาลาดำ บริเวณรอบหนองน้ำมีสารพัดหมู่ไม้ อาทิ ว่านไฟ ตะแบก เต็งรัง และมีว่านนานาชนิดมากมาย เช่น ว่านไฟ ว่านเห่าดง ว่านเศรษฐี ที่สำคัญที่สุด คือว่านเสน่ห์จันทร์ ดังนั้นหัวหน้ากลุ่มจึงได้ตั้งชื่ว่า "บ้านว่าน" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลบ้านว่าน มีลักษณะภูมิศาสตร์ทางภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบ ประเภทของดินเป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งเหมาะในการทำอาชีพในด้านการเกษตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 36.546 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,841 ไร่ 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลน้ำโมง, ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบ้านเดื่อ, ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,812 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,545 หลังคาเรือน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำหัตถกรรมในครัวเรือน 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. บึงศาลาดำ
2. วัดสร้อยพร้าว
3. วัดศรีวิลัย
4. สำนักสงฆ์เกาะแก้วขวัญเมือง
5. วัดเจติยาราม
6. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 

 

 

เดิมตำบลหนองนาง ขึ้นกับตำบลบ้านถ่อน เมื่อปี พ.ศ. 2527 ตำบลหนองนางได้แยกออกจากตำบลบ้านถ่อน ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน มีนายล้าน ปานิเสน เป็นกำนัน 

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลหนองนาง อยู่ห่างจากตัวอำเภอท่าบ่อ ประมาณ 21 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัด 36 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 33.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,937 ไร่ อาชีพหลักของราษฎร คือ การทำนา อาชีพรอง ปลูกยาสูบ มะเขือเทศ และเลี้ยงสัตว์ 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหายโศก อำเภอบ้านเผือ จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,610 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,500 หลังคาเรือน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำหัตถกรรม 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดศรีสว่าง
2. วัดอรัญศรีมงคล
3. วัดลัฎฐิวัน
4. วัดสุวาริการาม
5. วัดเวฬุวัน
6. วัดอินแปลง
7. วัดราษฎร์สามัคคีธรรม 

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

ข้อมูลจากไทยตำบล.คอม


เมนูอีสาน
ประเพณี วัฒนธรรม ภาคอีสาน
วันสำคัญของพุทธศาสนา
ภาพพุทธประวัติ
การฝึกสมาธิ เจริญปัญญา
คาถาโบราณ ภาคอีสาน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
รวมยันต์
ความศักดิ์สิทธิ์ของว่าน
วอลเปเปอร์ ไทย-ลาว
ปฏิทินเทศกาลงานประเพณีอีสาน 19 จังหวัด
มาร่วมสร้างบุญกันเถอะ
+ สร้างศาลาการเปรียญ
+ สร้างหอระฆัง
+ สร้างพระประธาน
+ สร้างเมรุ
+ สร้างกุฎิ
+ สร้างประตูโขง
+ อานิสงส์ของบุญ
+ สร้างพระมหาเจดีย์
+ สร้างเวจกุฎิ(ห้องน้ำ)
+ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในวัด
+ สร้างกำแพงแก้ว/กำแพงวัด
+ สร้างศูนย์ผลิตสื่อธรรมะ/อื่นๆ
+ เพิ่มข้อมูลบูรณะได้ที่นี่
+ สร้างโบสถ์
เว็บบอร์ดซื้อขาย-ฟรี
+ บอร์ดวัดอีสาน นานาสาระธรรมและชีวิต
+ บอร์ดพีทีสกรีน (สกรีนร่มพรีเมี่ยม โลโก้ราคาพิเศษ)
watisan.watisan | สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

blog counter

เปิดดูเว็บวัดอีสาน จากต่างแดน  
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
www.watisan.com