หน้าหลัก สมัครสมาชิกธรรม เกี่ยวกับพระสงฆ์ รวมเว็บบอร์ด(สมัครสมาชิกก่อนใช้งาน)
เข้าระบบ สมาชิกวัดอีสาน
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียน สมาชิกธรรมใหม่
ถ้าอีก 3 วันจะตายแน่ๆ คุณจะทำอะไร
หาความสุขกับตัวเอง
ให้เวลากับครอบครัวและคนที่เรารัก
ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญ
วัดภาคอีสาน ร่วมโครงการวัดภาคอีสาน ร่วมโครงการ
+ วัดโพธาราม
+ วัดโพธิ์ศรี
+ วัดเขมาราม
+ วัดม่วงสวาสดิ์
+ วัดเกษรบ้านผึ้ง
+ วัดพนารักษ์ประชาราม
+ วัดทุ่งสว่าง
+ วัดดอนขวัญ
+ วัดเนกขัมมาราม
+ วัดปัจฉิมวัน เจ้าคณะอำเภอพนา
+ วัดเรืองฤทธิ์
+ วัดโสภณาราม (วัดบ้านจิก)
  โรงเรียน ในโครงการวัดอีสาน โรงเรียน ในโครงการวัดอีสาน
+ โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจฉิมวันวิทยา
+ โรงเรียนบ้านจานลาน ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
+ โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม
  ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ ในโครงการวัดอีสาน ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ ในโครงการวัดอีสาน
+ ศูนย์เด็กฯ วัดโพธิ์ศรี
+ ศูนย์เด็กฯ วัดเนกขัมมาราม
+ ศูนย์เด็กฯ วัดดอนขวัญ
+ ศูนย์เด็กฯ วัดบูรพา
  ตลาดนัดชุมชน ในโครงการวัดอีสาน ตลาดนัดชุมชน ในโครงการวัดอีสาน
+ สุนทรโปรโมชั่น หมอลำซิ่ง วงดนตรีสด อีเล็กโทน คาราโอเกะ
+ ส้มปลาตอง แหนมปลา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
+ ข้าวปุ้น ขนมจีน ข้าวเส้น จัดส่งทุกงานบุญ
+ ชุมชนปากคาดพัฒนา
+ น้ำดื่มเนกขัมทิพย์ คุณภาพน้ำแร่
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา
+ ธรรมจักร :: วงล้อแห่งธรรม
+ พระไทยเน็ต
+ รวมเว็บพระพุทธศาสนา
+ อัลบั้มภาพพระพุทธศาสนา
+ ห้องสนทนาธรรม
+ ห้องสวดมนต์ออนไลน์
+ สมาธิ
+ หนังสือธรรมะ
+ ลานธรรมจักร
+ คำสอนจากครูบาอาจารย์
+ อุดมพลดอทคอม : มรดกไทย มรดกโลก
+ ธรรมจักร :: วงล้อแห่งธรรม
+ กรมการศาสนา
+ สมเด็จพระสังฆราช
+ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
+ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
+ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (สมพน.)
+ บทความธรรมะ

อำเภอวังสะพุง

 

   

 ตำบลวังสะพุง เดิมมีฐานะเป็นแขวงขึ้นอยู่กับเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และหนองบัวลำภู แบ่งการปกครองออกเป็นสองแขวง โดยถือลำน้ำปวนเป็นเส้นแบ่งเขต วัง หมายถึง ห้วยน้ำลึก ในลำน้ำเลย สะพุง หมายถึง ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งตั้งอยู่ริมลำน้ำเลย 

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และเนินสูง มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และแม่น้ำเลย เป็นสายน้ำสำคัญของชาวตำบลวังสะพุง และอื่น ๆ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เลี้ยงสัตว์ 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ผาน้อย และ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เขาหลวง ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,560 คน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.วังสะพุง
2. วัดพัทธสีมาราม
3. อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
4. ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
5. สวนสุขภาพสาธารณะ
6. โรงพยาบาลวังสะพุง 

 

 

ในอำเภอ

 

 

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 

 

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 

  

 

 

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 

 

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ได้สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 1897 ในสมัยอาณาจักรลานนาไทย สมัยเจ้าฟ้าร่มขาว ซึ่งได้อพยพผู้คนจากดอนใกล้อาณาจักรลานนาไทย ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งเซไล แล้วขนานนามว่า "เมืองเซไล" หรือ "ทรายขาว" ในปัจจุบัน 

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ 205 ตารางกิโลเมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 280 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลาดดอนคลื่นอยู่ทางทิศเหนือและตะวันตก ส่วนทิศตะวันออกและทิศใต้จะเป็นที่ราบ 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.เลยวังไสย์ และ ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ปลาบ่า อ.วังสะพุง จ.เลย 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 13,708 คน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.ทรายขาว
2. พระธาตุกุดเรือคำ
3. วัดกู่คำ
4. วัดโพธิ์เย็น
5. สถานีอนามัยตำบล
6. ภูหลวง
7. อ่างเก็บน้ำเซิม 

ตำบลปากปวน ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปากปวน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2539 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวังสะพุง มีจำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านปากปวน หมู่ 2 บ้านบุ่งตาข่าย หมู่ 3 บ้านโนนสว่าง หมู่ 4 บ้านวังเดื่อ หมู่ 5 บ้านป่าเป้า หมู่ 6 บ้านกกเกลือ หมู่ 7 บ้านท่าทิศเฮือง หมู่ 8 บ้านปากปวน หมู่ 9 บ้านกุดโง้ง 

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ทั้งหมด 44 ตร.กม. หรือประมาณ 22,635 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีแม่น้ำไหลผ่านทุกหมู่บ้าน 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,941 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,928 หลังคาเรือน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.ปากปวน
2. สถานีอนามัยตำบล
3. วัด 10 แห่ง
4. สวนรุกขชาติ 100 ปี 

 
ตำบลเขาหลวง แต่เดิมขึ้นอยู่กับตำบลหนองงิ้ว และได้แยกตำบลออกมาเมื่อประมาณปี 2519 และให้ชื่อว่าตำบลเขาหลวง เพราะว่าอาณาเขตติดกับภูหลวง ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีจำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน 

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และที่ราบสูง มีป่าไม้ตามพื้นที่ภูเขา และมีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน คือ ฮวย 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,448 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,631 หลังคาเรือน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) แหล่งท่องเที่ยวภูหลวง
2) โครงการเทิดพระเกียรติผาบ่าว - ผาสาว
3) โรงเรียนเขาหลวงวิทยา
4) อบต.เขาหลวง
5) วัดถ้ำผาพุง
6) น้ำตกบ้านน้ำทบ
7) วัดถ้ำพุทธมนต์ บ้านน้ำทบ 

 

 

 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 ตำบลหนองหญ้าปล้องอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสะพุง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านกลาง หมู่2 บ้านหนองปาดฟาน หมู่3 บ้านเหมืองแบ่ง หมู่4 บ้านวังไห หมู่5 บ้านวังกกเดื่อ หมู่6 บ้านศรีอุบลพัฒนา หมู่7 บ้านบึงสวรรค์ หมู่8 บ้านนาดอกไม้ หมู่9 บ้านหนองนอ หมู่10 บ้านโคกฝาย หมู่11 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่12 บ้านขัวแตะ หมู่13 บ้านหนองตาไก้ หมู่14 บ้านวังทอง หมู่15 บ้านกุดสวรรค์ 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ผาน้อย ต.เอราวัณ และ ต.ผาอินทร์แปลง อ.วังสะพุง จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.โคกขมิ้น ต.ทรัพย์ไพวัลย์ อ.วังสะพุง จ.เลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ผาสามยอด ต.ทรัพย์ไพวัลย์ อ.วังสะพุง จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ผาน้อย ต.ศรีสงคราม อ.วัดสะพุง จ.เลย 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 16,125 คน 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดถ้ำผาสิงห์
2.วัดทองสว่างศรีนวล
3.วัดทิพย์ชลธาวนาราม
4.วัดนาดอกไม้
5.วัดโนนสมบูรณ์
6.วัดโนนสำราญ
7.วัดป่าเลไลยก์
8.วัดศรีเจริญ
9.วัดศรีอุทัย
10.วัดสว่าง
11.วัดสะเพียนทอง(สะเทียนทอง) 

 
ตำบลผาน้อย โดยแยกจากตำบลวังสะพุง เดิมมี 11 หมู่บ้าน ผาน้อย ตั้งชื่อตามผาน้อย ซึ่งเป็นภูผาหิน ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวังสะพุง มีจำนวนหมู่บ้าน 19 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านผาน้อย หมู่ 2 บ้านกุดแก หมู่ 3 บ้านโนนวังแท่น หมู่ 4 บ้านวังแท่น หมู่ 5 บ้านหนองขาม หมู่ 6 บ้านโคกบน หมู่ 7 บ้านโคกแฝก หมู่ 8 บ้านโนนกกจาน หมู่ 9 บ้านโนนฟากเลย หมู่ 10 บ้านลุ่ม หมู่ 11 บ้านโนนกกหาด หมู่ 12 บ้านศรีสงคราม หมู่ 13 บ้านกลาง หมู่ 14 บ้านปทุมวัน หมู่ 15 บ้านศรีสุวรรณ หมู่ 16 บ้านกกเด็น หมู่ 17 บ้านเมตตา หมู่ 18 บ้านโนนงาม หมู่ 19 บ้านวังใหม่ 

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของอำเภอวังสะพุง 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ศรีสงคราม และ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เอราวัณ กิ่ง อ.เอราวัณ จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 12,861 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,903 หลังคาเรือน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ รับจ้าง
อาชีพเสริม ค้าขาย ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากไม้จามจุรี 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.ผาน้อย
2. วัดป่าสัมมานุสรณ์บ้านโคกมน มีหุ่นขี้ผึ้ง
3. วัดป่าโคกมน
4. ฝายน้ำล้นบ้านผาน้อย
5. ฝายน้ำล้นบ้านวังแท่น
6. แพปลากระชังห้วยน้ำปูน 

 ตำบลโคกขมิ้น แยกมาจากบ้านเหมืองแบ่ง ตำบลหนองหญ้าปล้อง จะมีต้นขมิ้นใหญ่มาก ชาวบ้านจึงเรียกว่า "บ้านโคกขมิ้นใหญ่" และได้จัดตั้งเป็นตำบลโคกขมิ้น เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวังสะพุง มีหมู่บ้านจำนวน 17 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโคกขมิ้น หมู่ 2 บ้านกุดลัน หมู่ 3 บ้านโคกน้อย หมู่ 4 บ้านหินเกิ้ง หมู่ 5 บ้านหินเกิ้งใหม่ หมู่ 6 บ้านโคกสว่าง หมู่ 7 บ้านลาด หมู่ 8 บ้านโนนสว่าง หมู่ 9 บ้านขอนยาง หมู่ 10 บ้านป่าบง หมู่ 11 บ้านป่าไม้งาม หมู่ 12 บ้านห้วยม่วง หมู่ 13 บ้านนิกรสุข หมู่ 14 บ้านศรีประทุม หมู่ 15 บ้านน้อยคีรี หมู่ 16 บ้านลาดเหนือ หมู่ 17 บ้านหินเกิ้งพัฒนา หมู่ 18 บ้านลาดใต้ 

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้นตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอวังสะพุง 20 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกของทางหลวงหมายเลข 201 ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น-เลย 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองหิน กิ่ง อ.หนองหิน และ ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทรัพย์ไพวัลย์ กิ่ง อ.เอราวัณ จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 14,295 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,108 หลังคาเรือน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.โคกขมิ้น
2. สถานีอนามัยประจำตำบล 2 แห่ง
3. วัด/สำนักสงฆ์ 19 แห่ง 

 

 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 ตำบลหนองงิ้ว ชื่อมาจากหนองน้ำกับต้นงิ้วป่า รวมกันเป็นตำบลหนองงิ้ว แต่เดิมขึ้นอยู่กับตำบลนาโป่ง เมื่อมีการจัดตั้งอำเภอวังสะพุง จึงแยกออกจากตำบลนาโป่ง โดยการแบ่งการปกครองครั้งแรกจำนวน 15 หมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ.2519 ได้แยกออกเป็นตำบลเขาหลวง จำนวน 10 หมู่บ้าน ปัจจุบันตำบลหนองงิ้วมีจำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองงิ้ว หมู่ 2 บ้านตากแดด หมู่ 3 บ้านเล้า หมู่ 4 บ้านน้ำจันทร์ หมู่ 5 บ้านกกบก หมู่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 7 บ้านเหล่าแปลน หมู่ 8 บ้านกกบอก หมู่ 9 บ้านหมากแข้ง 

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและเป็นที่ราบสูง ป่าไม้มีลักษณะเป็นป่าเสื่อมโทรม มีแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ แม่น้ำฮวย 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.สานตม อ.ภูเรือ และ ต.เสี้ยว อ.เมือง จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 16,125 คน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.หนองงิ้ว
2. วัดโพธิ์ชัยวรวิหาร
3. น้ำตกบ้านน้ำจันทร์ 

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล หนองงิ้ว :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

 
ตำบลผาบิ้ง เป็นตำบลที่แยกออกจากตำบลทรายขาวและตำบลวังสะพุง โดยราษฎรได้อพยพบ้านตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้กับถ้ำผาบิ้ง ซึ่งเป็นวัดถ้ำที่มีเกจิอาจารย์ดังของภาคอีสานจำพรรษาอยู่และเป็นที่เลื่องลือทั่วไป จนมีราษฎรจากหลากหลายหมู่บ้าน ตำบล อพยพไปอยู่ด้วย เลยทำให้เกิดการขยายเขตเป็นหมู่บ้านใหญ่ขึ้น เป็นตำบลผาบิ้งตามชื่อถ้ำปัจจุบัน ตำบลผาบิ้งได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีหมู่บ้านจำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนาแก หมู่ 2 บ้านนาแกใต้ หมู่ 3 บ้านหนองผำ หมู่ 4 บ้านกกเกลี้ยง หมู่ 5 บ้านผาบิ้ง หมู่ 6 บ้านแก่งสาคร 

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ทั้งหมด 51 ตร.กม. หรือประมาณ 31,875 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับภูเขา 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังสะพุง และ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,435 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,104 หลังคาเรือน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม ค้าขาย 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบตผาบิ้ง
2. วัดถ้ำผาบิ้ง 

 ตำบลศรีสงคราม เดิมขึ้นอยู่กับตำบลวังสะพุง โดยได้แยกเป็นตำบลศรีสงคราม เมื่อปี พ.ศ. 2526 ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครอของอำเภอวังสะพุง มีหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านน้อยนา หมู่ 2 บ้านบุ่งไส่ล หมู่ 3 บ้านโนนสว่าง หมู่ 4 บ้านฟากเลย หมู่ 5 บ้านน้อยเหนือ หมู่ 6 บ้านบุ่งกกตาล หมู่ 7 บ้านห้วยทรายคำ หมู่ 8 บ้านดงน้อย หมู่ 9 บ้านโคกหนองแก หมู่ 10 บ้านไทยเจริญ 

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำเลย 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองหิน กิ่ง อ.หนองหิน จ.เลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองหญ้าปล้อง และ ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วังสะพุง และ ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,058 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,032 หลังคาเรือน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.ศรีสงคราม
2. วัดถ้ำผาหมากฮ้อ
3. สถานีทดลองพืชไร่ อาหารสัตว์เลย
4. สถานีทดลองหม่อนไหมเลย
5. ศูนย์ศิลป์สิรินธร 

 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

ข้อมูลจากไทยตำบล.คอม
เมนูอีสาน
ประเพณี วัฒนธรรม ภาคอีสาน
วันสำคัญของพุทธศาสนา
ภาพพุทธประวัติ
การฝึกสมาธิ เจริญปัญญา
คาถาโบราณ ภาคอีสาน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
รวมยันต์
ความศักดิ์สิทธิ์ของว่าน
วอลเปเปอร์ ไทย-ลาว
ปฏิทินเทศกาลงานประเพณีอีสาน 19 จังหวัด
มาร่วมสร้างบุญกันเถอะ
+ สร้างศาลาการเปรียญ
+ สร้างหอระฆัง
+ สร้างพระประธาน
+ สร้างเมรุ
+ สร้างกุฎิ
+ สร้างประตูโขง
+ อานิสงส์ของบุญ
+ สร้างพระมหาเจดีย์
+ สร้างเวจกุฎิ(ห้องน้ำ)
+ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในวัด
+ สร้างกำแพงแก้ว/กำแพงวัด
+ สร้างศูนย์ผลิตสื่อธรรมะ/อื่นๆ
+ เพิ่มข้อมูลบูรณะได้ที่นี่
+ สร้างโบสถ์
เว็บบอร์ดซื้อขาย-ฟรี
+ บอร์ดวัดอีสาน นานาสาระธรรมและชีวิต
+ บอร์ดพีทีสกรีน (สกรีนร่มพรีเมี่ยม โลโก้ราคาพิเศษ)
watisan.watisan | สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

blog counter

เปิดดูเว็บวัดอีสาน จากต่างแดน  
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
www.watisan.com