หน้าหลัก สมัครสมาชิกธรรม เกี่ยวกับพระสงฆ์ รวมเว็บบอร์ด(สมัครสมาชิกก่อนใช้งาน)
เข้าระบบ สมาชิกวัดอีสาน
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียน สมาชิกธรรมใหม่
ถ้าอีก 3 วันจะตายแน่ๆ คุณจะทำอะไร
หาความสุขกับตัวเอง
ให้เวลากับครอบครัวและคนที่เรารัก
ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญ
วัดภาคอีสาน ร่วมโครงการวัดภาคอีสาน ร่วมโครงการ
+ วัดโพธาราม
+ วัดโพธิ์ศรี
+ วัดเขมาราม
+ วัดม่วงสวาสดิ์
+ วัดเกษรบ้านผึ้ง
+ วัดพนารักษ์ประชาราม
+ วัดทุ่งสว่าง
+ วัดดอนขวัญ
+ วัดเนกขัมมาราม
+ วัดปัจฉิมวัน เจ้าคณะอำเภอพนา
+ วัดเรืองฤทธิ์
+ วัดโสภณาราม (วัดบ้านจิก)
  โรงเรียน ในโครงการวัดอีสาน โรงเรียน ในโครงการวัดอีสาน
+ โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจฉิมวันวิทยา
+ โรงเรียนบ้านจานลาน ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
+ โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม
  ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ ในโครงการวัดอีสาน ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ ในโครงการวัดอีสาน
+ ศูนย์เด็กฯ วัดโพธิ์ศรี
+ ศูนย์เด็กฯ วัดเนกขัมมาราม
+ ศูนย์เด็กฯ วัดดอนขวัญ
+ ศูนย์เด็กฯ วัดบูรพา
  ตลาดนัดชุมชน ในโครงการวัดอีสาน ตลาดนัดชุมชน ในโครงการวัดอีสาน
+ สุนทรโปรโมชั่น หมอลำซิ่ง วงดนตรีสด อีเล็กโทน คาราโอเกะ
+ ส้มปลาตอง แหนมปลา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
+ ข้าวปุ้น ขนมจีน ข้าวเส้น จัดส่งทุกงานบุญ
+ ชุมชนปากคาดพัฒนา
+ น้ำดื่มเนกขัมทิพย์ คุณภาพน้ำแร่
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา
+ ธรรมจักร :: วงล้อแห่งธรรม
+ พระไทยเน็ต
+ รวมเว็บพระพุทธศาสนา
+ อัลบั้มภาพพระพุทธศาสนา
+ ห้องสนทนาธรรม
+ ห้องสวดมนต์ออนไลน์
+ สมาธิ
+ หนังสือธรรมะ
+ ลานธรรมจักร
+ คำสอนจากครูบาอาจารย์
+ อุดมพลดอทคอม : มรดกไทย มรดกโลก
+ ธรรมจักร :: วงล้อแห่งธรรม
+ กรมการศาสนา
+ สมเด็จพระสังฆราช
+ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
+ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
+ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (สมพน.)
+ บทความธรรมะ

อำเภอภูหลวง

 

   

ตำบลภูหอ มี 10 หมู่บ้าน ตั้งกระจายอยู่รอบบริเวณภูหอ ที่มีรูปร่างคล้ายระฆังคว่ำ จึงใช้ชื่อว่า ตำบลภูหอ  

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอและชุมชนตำบลภูหอ 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลภูหอตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอภูหลวง สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ และที่ราบเชิงเขา มีภูเขาที่สำคัญได้แก่ ภูหอ ภูหลวง มีแม่น้ำเลยไหลผ่านตลอดปี 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,160 คน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา/ทำสวน
อาชีพเสริม ขายลอตเตอรี่/รับจ้างทั่วไป 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) พญาช้าง นางผมหอม
2) อ่างเก็บน้ำหนองบัว
3) แหล่งท่องเที่ยวภูหอ
4) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 
 

 

 

ในอำเภอ

 

 

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 

 

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 

  

 

 

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 

 

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 ตำบลหนองคันอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอภูหลวง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านหนองคัน หมู่2 บ้านแก่งบง หมู่3 บ้านอุ่นมะนาว หมู่4 บ้านหนองเอี่ยน หมู่5 บ้านห้วยหอม หมู่6 บ้านโนนสว่าง หมู่7 บ้านหัวนา หมู่8 บ้านดอนหอ 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ห้วยสีเลียด อ.ภูหลวง จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ภูทอ อ.ภูหลวง จ.เลย 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,580 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,154 หลังคาเรือน 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดชุมแสง
2.วัดดอนหอพัฒนาราม
3.วัดดอยสวรรค์
4.วัดโพธิ์บัง
5.วัดศรีภูหลวง
6.วัดศรีสะอาดวารี
7.วัดสันติธรรมาราม
8.วัดแสงสว่างคงคา 

 

 

 

ตำบลแก่งศรีภูมิ เดิมแยกออกจากตำบลหนองคัน จัดตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ.2530 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอภูหลวง ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านฟากเลย หมู่ 2 บ้านเทพนิมิตร หมู่ 3 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 4 บ้านแก่งศรีภูมิ หมู่ 5 บ้านนาดินดำ หมู่ 6 บ้านห้วยน้ำอุ่น หมู่ 7 บ้านสวนปอ หมู่ 8 บ้านหนองขอนแก่น 

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับกับเนินเขา และพื้นที่ราบส่วนน้อย 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง และ ต.ปวนพุ กิ่ง อ.หนองหิน จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,018 คน และจำนวนหลังคาเรือน 850 หลังคาเรือน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม ทำสวนผลไม้ 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.แก่งศรีภูมิ
2. หนองน้ำอุ่น
3. น้ำตกห้วยเลา
4. ถ้ำดินลาย 

 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 ตำบลห้วยสีเสียด เดิมแยกออกจากตำบลหนองคัน ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอภูหลวง ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านห้วยสีเสียด หมู่ 2 บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ 3 บ้านน้ำพุพัฒนา หมู่ 4 บ้านวังเดือนห้า หมู่ 5 บ้านนามูลตุ่น หมู่ 6 บ้านนาเจริญ หมู่ 7 บ้านใหม่ศรีชมภู หมู่ 8 บ้านหนองทุ่ม 

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา ทิศใต้และทิศตะวันออกเป็นภูเขาสูง มีเทือกเขาที่สำคัญคือเทือกเขาภูไฮ และมีลำห้วยที่สำคัญคือลำห้วยสีเสียด 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปวนพุ กิ่ง อ.หนองหิน จ.เลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปวนพุ กิ่ง อ.หนองหิน จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองคัน และ ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวงจ.เลย 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,017 คน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวนผลไม้ 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.ห้วยสีเสียด
2. สถานีอนามัยตำบล
3. อ่างเก็บน้ำห้วยสีเสียด
4. ถ้ำเสือ 

 

 

 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

 ตำบลเลยวังไสย์ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอภูหลวง ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเลยวังไสย์ หมู่ 2 บ้านเลยตาวตาด หมู่ 3 บ้านโคกหนองแห้ว หมู่ 4 บ้านไร่สุขสันต์ หมู่ 5 บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ 6 บ้านห้วยท่า หมู่ 7 บ้านโนนพัฒนา หมู่ 8 บ้านศรีเจริญ 

 
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบเชิงเขา 
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปวนพุ กิ่ง อ.หนองหิน จ.เลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปวนพุ กิ่ง อ.หนองหิน จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองคัน และ ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,928 คน 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำไร่
อาชีพเสริม ทำไม้กวาด 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.เลยวังไสย์
2. น้ำตกเลยหง่า
3. น้ำตกชื่นชีวิน
4. น้ำตกตาดกกทับ
5. น้ำตกสาวแอ่ว
6. น้ำตกเลยดั้น 

 

 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

ข้อมูลจากไทยตำบล.คอม
เมนูอีสาน
ประเพณี วัฒนธรรม ภาคอีสาน
วันสำคัญของพุทธศาสนา
ภาพพุทธประวัติ
การฝึกสมาธิ เจริญปัญญา
คาถาโบราณ ภาคอีสาน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
รวมยันต์
ความศักดิ์สิทธิ์ของว่าน
วอลเปเปอร์ ไทย-ลาว
ปฏิทินเทศกาลงานประเพณีอีสาน 19 จังหวัด
มาร่วมสร้างบุญกันเถอะ
+ สร้างศาลาการเปรียญ
+ สร้างหอระฆัง
+ สร้างพระประธาน
+ สร้างเมรุ
+ สร้างกุฎิ
+ สร้างประตูโขง
+ อานิสงส์ของบุญ
+ สร้างพระมหาเจดีย์
+ สร้างเวจกุฎิ(ห้องน้ำ)
+ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในวัด
+ สร้างกำแพงแก้ว/กำแพงวัด
+ สร้างศูนย์ผลิตสื่อธรรมะ/อื่นๆ
+ เพิ่มข้อมูลบูรณะได้ที่นี่
+ สร้างโบสถ์
เว็บบอร์ดซื้อขาย-ฟรี
+ บอร์ดวัดอีสาน นานาสาระธรรมและชีวิต
+ บอร์ดพีทีสกรีน (สกรีนร่มพรีเมี่ยม โลโก้ราคาพิเศษ)
watisan.watisan | สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

blog counter

เปิดดูเว็บวัดอีสาน จากต่างแดน  
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
www.watisan.com