หน้าหลัก สมัครสมาชิกธรรม เกี่ยวกับพระสงฆ์ รวมเว็บบอร์ด(สมัครสมาชิกก่อนใช้งาน)
เข้าระบบ สมาชิกวัดอีสาน
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียน สมาชิกธรรมใหม่
ถ้าอีก 3 วันจะตายแน่ๆ คุณจะทำอะไร
หาความสุขกับตัวเอง
ให้เวลากับครอบครัวและคนที่เรารัก
ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญ
วัดภาคอีสาน ร่วมโครงการวัดภาคอีสาน ร่วมโครงการ
+ วัดโพธาราม
+ วัดโพธิ์ศรี
+ วัดเขมาราม
+ วัดม่วงสวาสดิ์
+ วัดเกษรบ้านผึ้ง
+ วัดพนารักษ์ประชาราม
+ วัดทุ่งสว่าง
+ วัดดอนขวัญ
+ วัดเนกขัมมาราม
+ วัดปัจฉิมวัน เจ้าคณะอำเภอพนา
+ วัดเรืองฤทธิ์
+ วัดโสภณาราม (วัดบ้านจิก)
  โรงเรียน ในโครงการวัดอีสาน โรงเรียน ในโครงการวัดอีสาน
+ โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจฉิมวันวิทยา
+ โรงเรียนบ้านจานลาน ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
+ โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม
  ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ ในโครงการวัดอีสาน ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ ในโครงการวัดอีสาน
+ ศูนย์เด็กฯ วัดโพธิ์ศรี
+ ศูนย์เด็กฯ วัดเนกขัมมาราม
+ ศูนย์เด็กฯ วัดดอนขวัญ
+ ศูนย์เด็กฯ วัดบูรพา
  ตลาดนัดชุมชน ในโครงการวัดอีสาน ตลาดนัดชุมชน ในโครงการวัดอีสาน
+ สุนทรโปรโมชั่น หมอลำซิ่ง วงดนตรีสด อีเล็กโทน คาราโอเกะ
+ ส้มปลาตอง แหนมปลา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
+ ข้าวปุ้น ขนมจีน ข้าวเส้น จัดส่งทุกงานบุญ
+ ชุมชนปากคาดพัฒนา
+ น้ำดื่มเนกขัมทิพย์ คุณภาพน้ำแร่
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา
+ ธรรมจักร :: วงล้อแห่งธรรม
+ พระไทยเน็ต
+ รวมเว็บพระพุทธศาสนา
+ อัลบั้มภาพพระพุทธศาสนา
+ ห้องสนทนาธรรม
+ ห้องสวดมนต์ออนไลน์
+ สมาธิ
+ หนังสือธรรมะ
+ ลานธรรมจักร
+ คำสอนจากครูบาอาจารย์
+ อุดมพลดอทคอม : มรดกไทย มรดกโลก
+ ธรรมจักร :: วงล้อแห่งธรรม
+ กรมการศาสนา
+ สมเด็จพระสังฆราช
+ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
+ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
+ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (สมพน.)
+ บทความธรรมะ

การสร้างเตาเผาถ่านโดยใช้ถังน้ำมัน 200 ลิตร

การสร้างเตาเผาถ่านโดยใช้ถังน้ำมัน  200 ลิตร

     ก่อสร้างเตาเผาถ่านต้องเลือกสถานที่ในการสร้างเตา โดยควรเป็นที่ดอน ควรอยู่ห่างจากบ้านเรือนอย่างน้อย  50 เมตร  อยู่ใกล้แหล่งไม้ฟืน  หรือวัตถุดิบ

 

ลักษณะเด่นของเตาเผาถ่าน 200 ลิตร

1. ด้านวัตถุดิบ และอุปกรณ์
- ไม้ที่นำมาเผาถ่าน และเชื้อเพลิงหน้าเตาหาได้ง่าย
- สามารถใช้ไม้ที่มีขนาดเล็กที่เกิดจากการตัดแต่งกิ่งไม้ได้ ช่วบลดการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่
- ใช้เชื้อเพลิงในการเผาถ่านน้อย
- อุปกรณ์ประกอบเตา หาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องก่อสร้างทั่วไป
- ตัวเตาดูแลรักษาง่าย อายุการใช้งานนาน
2. ด้านกรรมวิธีการผลิต
- ใช้เวลาในการเผาถ่านสั้น (ภายใน 1 วัน) สามารถใช้แรงงานคนเดียวในการเผา
- ควลคุมอากาศในการเผาไหม้ได้ตามต้องการ
- การเผาถ่าน เกิดเป็นขี้เถ้าน้อย
3. ด้านผลผลิต
- ได้ถ่านมีคุณภาพสูง ดีต่อสุขภาพ เพราะถ่านที่ได้มีปริมาณน้ำมันดิน (ทาร์)น้อย
- ได้ปริมาณผลผลิตถ่าน (ประมาณ 20-22 %)
- ได้ผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจากถ่าน คือ น้ำส้มควันไม้

4. ด้านการลงทุน

- ลงทุนน้อย (ไม่เกิน 500 บาท) เหมาะกับการใช้งานในครัวเรือน


 วัสดุ / ส่วนประกอบ
1. ถังน้ำมัน  200  ลิตร 1  ถัง
2. ท่อใยหิน  เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว  ยาว  1 – 1.5  เมตร  1  ท่อ
3. ข้องอใยหิน  เส้นผ่านศุนย์กลาง  4  นิ้ว
4. อิฐบล๊อก  4  ก้อน
5. ดินเหนียว
6. ขี้เถ้าแกลบ (แกลบดำ)
7. ดินหรือทราย (ทำฉนวนหุ้มเตา)
8. ไม้ไผ่  เส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 3  นิ้ว เจาะทะลุปล้อง  ความยาวอย่างน้อย
5  เมตร
9. ภาชนะใส่น้ำส้มควันไม้  ควรเป็นถังพลาสติกทรงสูง  เพราะน้ำส้มควันไม้เป็น
กรด   ถ้าหากใช้ภาชนะรองเป็นโลหะ   กรดจะกัดโลหะทำให้น้ำส้มควันไม้คุณภาพไม่ดี
10. สายยาง


ขั้นตอนการประกอบเตา
1. นำถังน้ำมัน  200 ลิตร  ตัดฝาด้านใดด้านหนึ่งออก  ให้สามารถเปิดปิดได้  นำ
ฝาที่ตัดออกเจาะเป็นรูสี่เหลี่ยม  20  x 20 เซนติเมตร  ส่วนฝาอีกด้านหนึ่งไม่ต้องตัดออก  แต่ให้เจาะรูกลม  เส้นผ่านศูนย์กลาง  4 นิ้ว
2. ปูพื้นด้วยทราย  ให้มีขนาดความกว้าง – ยาว  เท่ากับถังน้ำมัน 200 ลิตร  และ
นำถังน้ำมันไปวางไว้
3. ประกอบข้องอและท่อใยหิน  ซึ่งทำหน้าที่เป็นปล่องควัน  ต่อเข้ากับเตาที่ได้
เจาะรูขนาด 4 นิ้ว  พร้อมกับประสานรอยต่อโดยใช้ดินเหนียวผสมกับขี้เถ้าแกลบ
4. นำดินเหนียวไปหุ้มเตาทั้ง 3  ด้าน  คือด้านข้าง 2 ด้าน  และด้านบน  ความหนา
ประมาณ  30  เซนติเมตร  จะทำให้เก็บความร้อนภายในเตาได้ดีขึ้น (เป็นฉนวน) 
5. ใช้เหล็กเส้นความยาวประมาณ 1 ฟุต  2  อัน  วางไว้ภายในเตาในแนวขวาง 
หัว – ท้าย  เพื่อให้ความร้อนหมุนเวียนได้ดีขึ้น
6. นำไม้ฟืน  ตัดให้มีความยาว  80 เซนติเมตร  (ถังน้ำมัน 200 ลิตร  ยาว  90 ซม.)
วางไปตามความยาวของเตาจนเต็ม  ไม้ที่นำไปเผาไม่ควรสด - แห้งจนเกินไป
7. ปิดฝาถัง  จากนั้นนำอิฐบล๊อก  มาวางไว้ด้านหน้าเตา  บริเวณช่องที่เจาะไว้ 
และประสานรอยต่อโดยใช้ดินเหนียวกับขี้เถ้าแกลบ


 ขั้นตอนการเผา / การเก็บน้ำส้มควันไม้
1. จุดไฟบริเวณหน้าเตา  โดยค่อย ๆ ใส่เชื้อเพลิง  ความร้อนจะกระจายเข้าสู่ตัว
เตา  เพื่อไล่อากาศเย็นและความชื้นที่อยู่ในเตา  ในระยะแรกควันจะมีกลิ่นเหม็น  ซึ่งเป็นกลิ่นกรดที่อยู่ในไม้
2. ค่อย ๆ ใส่เชื้อเพลิงเข้าไปเรื่อย ๆ  ควันสีขาวตรงปล่องควันจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
อุณหภูมิบริเวณปากปล่องควันประมาณ 70 C  อุณหภูมิภายในเตา  200 - 250 C    ควันจะมีกลิ่นเหม็นฉุน (ช่วงนี้จะใช้เวลาประมาณ  2 – 3 ชั่วโมง)
3. เมื่อเผาไปอีกระยะหนึ่ง ควันสีขาวจะเริ่มบางลงและเปลี่ยนเป็นสีเทา  อุณหภูมิ
ปากปล่องควัน  80 - 85 C    อุณหภูมิภายในเตา  300 - 400 C    ช่วงนี้จะต้องลดเชื้อเพลิงลง  เนื่องจากเป็นช่วงที่สารที่อยู่ในเนื้อไม้ถูกขับออกมา  สังเกตโดยบริเวณปากปล่องควัน  จะมีสารสีดำที่เรียกว่ายางไม้  หรือ  Tar  ติดอยู่  ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมที่จะเริ่มเก็บน้ำควันไม้ได้ดีที่สุด  (ใช้เวลาประมาณ  2 – 3 ชั่วโมง)
4. จากนั้นควันจะเปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีน้ำเงิน  อุณหภูมิปากปล่องควันประมาณ
100 - 120 C    อุณหภูมิภายในเตา  400 – 500  C    (ช่วงนี้ใช้เวลา  2 – 3 ชั่วโมง)
5. ขั้นตอนต่อไป  จะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ  ซึ่งเป็นช่วงที่ไม้จะเปลี่ยนเป็น
ถ่าน  ให้เฝ้าสังเกตดูควันที่ปล่องควันจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีฟ้า  แสดงว่าฟืนภายในเตาเริ่มจะกลายเป็นถ่าน  จากนั้นควันสีฟ้าจะอ่อนลง  ยางไม้ที่เกาะอยู่บริเวณปล่องควันด้านในจะแห้ง  อุณหภูมิภายในเตาจะสูงมาก ประมาณ  500  C    ในที่สุดควันสีฟ้าก็จะหมดไป  และเปลี่ยนเป็นควันใส  ซึ่งแสดงว่าไม้ที่อยู่ในเตาได้กลายเป็นถ่านไปหมดแล้ว  ให้เริ่มทำการปิดหน้าเตาก่อน  โดยใช้ดินเหนียวปิดรอยรั่ว  รอยต่อ  จากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง  ก็ปิดปล่องควันให้สนิท  ก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการเผาถ่าน

      จากนั้นทิ้งไว้หนึ่งคืน  หรือประมาณ  10  ชั่วโมง  เป็นอย่างน้อย  เพื่อให้ถ่านดับสนิท  แล้วจึงเปิดเตาเพื่อเอาถ่านออก  วางเรียงในที่โล่งแจ้งก่อนประมาณ  1  ชั่วโมง  เพื่อป้องกันไม่ให้ถ่านกลับติดลุกเป็นไฟ  แล้วจึงบรรจุใส่ภาชนะหรือกระสอบ


 วิธีเก็บน้ำส้มควันไม้
      ในการเก็บน้ำส้มควันไม้  แนะนำให้เก็บในช่วงอุณหภูมิปากปล่องควันประมาณ 80 – 85  C    ช่วงอุณหภูมิภายในเตาจะประมาณ  300 – 400  C   ถ้าเก็บในอุณหภูมิต่ำกว่า  300  C    จะได้สารประกอบที่มีประโยชน์น้อยมาก  และถ้าเก็บควันในช่วงที่อุณหภูมิเกิน  425  C    น้ำมันดินหรือน้ำมันทาร์ (Tar)  จะสลายตัวเป็นสารก่อมะเร็ง  น้ำส้มควันไม้สามารถเก็บได้โดยใช้เครื่องมือง่าย ๆ  โดยอาศัยการถ่ายเทความร้อนจากปล่องดักควันที่มีอุณหภูมิสูง  สู่อากาศรอบปล่องดักควันที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า  ความชื้นในควันจะควบแน่นเป็นหยดน้ำ  นำมารวบรวมและทำให้บริสุทธิ์ขึ้น  ก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

      จุดสำคัญของการเก็บน้ำส้มควันไม้ก็คือ  ต้องให้ปล่องดักควันอยู่ห่างจากปากปล่องควันของเตาผลิต  เกิน  20 – 30  เซนติเมตร  หากทั้งสองส่วนเชื่อมต่อกันโดยตรง  จะเท่ากับเป็นการต่อความยาวให้กับปล่องควันของเตา  และส่งผลถึงคุณภาพและผลผลิตของถ่านไม้ด้วย
1. นำเอาไม้ไผ่ที่เตรียมไว้  ให้ส่วนโคนอยู่เหนือปล่องควัน  20 – 30 เซนติเมตร 
ส่วนปลายให้ชี้ขึ้นทำมุม  45 องศา  โดยนำวัสดุยึดไว้
2. เจาะรูด้านล่างของไม้ไผ่  ขนาด 1 เซนติเมตร  บริเวณโคนของไม้ไผ่
3. นำปลายสายยางด้านหนึ่งไปสวมไว้ที่รูไม้ไผ่  อีกด้านหนึ่งหย่อนลงในถัง
พลาสติก
4. ควันที่อกจากปล่องควัน  จะเป็นไอร้อน  เมื่อกระทบกับอากาศในลำไม้ไผ่  จะ
เกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำ  แล้วจะไหลย้อนกลับลงมาผ่านรูที่เจาะ  ผ่านสายยางลงสู่ถังพลาสติก  น้ำที่ได้ยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  จะต้องทำให้บริสุทธิ์เสียก่อน


 การทำน้ำส้มควันไม้ให้บริสุทธิ์
       น้ำส้มควันไม้ที่ได้จากการเก็บจากเตาผลิตถ่าน  ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันที  เพราะจะไปปิดปากใบของพืชและเกาะติดรากพืช  ทำให้พืชโตช้าหรือตายได้  ดังนั้น  จึงต้องทำให้บริสุทธิ์เสียก่อน  ซึ่งทำได้  3  วิธีคือ  การปล่อยให้ตกตะกอน  โดยนำน้ำส้มควันไม้มาเก็บในถังทรงสูง  มีความสูงมากกว่าความกว้างประมาณ  3  เท่า  โดยทิ้งให้ตกตะกอนประมาณ  90 วัน  น้ำส้มควันไม้จะตกตะกอนแบ่งเป็น 3 ชั้น  ชั้นบนสุดจะเป็นน้ำมันใส  (Light Oil)  ชั้นกลางเป็นของเหลวสีชา  (Wood Vinegar)  และชั้นล่างสุดจะเป็นของเหลวสีข้นดำ คือ น้ำมันดิน (Tar)

      ผงถ่านผสมน้ำมันดิน  สามารถนำไปโรยรอบอาคาร เพื่อป้องกันสัตว์ต่าง ๆ เช่น  มด  ปลวก  ตะขาบ ฯลฯ  และจะสลายตัวได้เองภายในเวลาไม่นานนัก  แต่ห้ามทิ้งลงแหล่งน้ำเด็ดขาด

      หลังจากตกตะกอนจนครบกำหนดแล้ว  นำน้ำส้มควันไม้มากรองซ้ำอีกครั้งด้วยผ้ากรอง  แล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้  น้ำส้มควันไม้ที่บริสุทธิ์  ต้องมีน้ำมันดินไม่เกิน 1%  ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายโดยดูความใส  หากมีน้ำมันดินเกิน 1%  น้ำส้มควันไม้จะขุ่นและมีสีดำ  น้ำส้มควันไม้ที่ดีจะมีลักษณะใสสีชา  หรือน้ำตาลแดง  แตกต่างกันไปตามชนิดของไม้
โครงสร้างของเตาเผาถ่านจากถังน้ำมัน  200 ลิตร  เพื่อเก็บน้ำส้มควันไม้

 

 

ที่มา

related:khonkaen.doae.go.th/Data/Agristory/การสร้างเตาเผาถ่านโดยใช้ถังน้ำมัน 200 ลิตร.doc

http://www.ata.or.th/projects/ashram/f_ener_chaco.htmติดต่อเราผ่านฟอร์มเมล
อีเมลคุณ
เรื่อง
พิมพ์รายละเอียด


เมนูอีสาน
ประเพณี วัฒนธรรม ภาคอีสาน
วันสำคัญของพุทธศาสนา
ภาพพุทธประวัติ
การฝึกสมาธิ เจริญปัญญา
คาถาโบราณ ภาคอีสาน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
รวมยันต์
ความศักดิ์สิทธิ์ของว่าน
วอลเปเปอร์ ไทย-ลาว
ปฏิทินเทศกาลงานประเพณีอีสาน 19 จังหวัด
มาร่วมสร้างบุญกันเถอะ
+ สร้างศาลาการเปรียญ
+ สร้างหอระฆัง
+ สร้างพระประธาน
+ สร้างเมรุ
+ สร้างกุฎิ
+ สร้างประตูโขง
+ อานิสงส์ของบุญ
+ สร้างพระมหาเจดีย์
+ สร้างเวจกุฎิ(ห้องน้ำ)
+ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในวัด
+ สร้างกำแพงแก้ว/กำแพงวัด
+ สร้างศูนย์ผลิตสื่อธรรมะ/อื่นๆ
+ เพิ่มข้อมูลบูรณะได้ที่นี่
+ สร้างโบสถ์
เว็บบอร์ดซื้อขาย-ฟรี
+ บอร์ดวัดอีสาน นานาสาระธรรมและชีวิต
+ บอร์ดพีทีสกรีน (สกรีนร่มพรีเมี่ยม โลโก้ราคาพิเศษ)
watisan.watisan | สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

blog counter

เปิดดูเว็บวัดอีสาน จากต่างแดน  
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
www.watisan.com